​​AMBASADOR STANÓW ZJEDNOCZONYCH

Dnia 5 grudnia 2011 roku Jego Ekscelencja Ambasador Stanów Zjednoczonych w Polsce, Pan Lee Feinstein odwiedził Śląsk. Całodzienną wizytę rozpoczął od złożenia hołdu górnikom, którzy zginęli w grudniu 1981 roku w kopalni „Wujek” w Katowicach. Następnie wygłosił wykład dla studentów Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, spotkał się z Wojewodą Śląskim, Marszałkiem Województwa Śląskiego oraz Prezydentem Miasta Katowice, a także złożył wizytę w Punkcie Informacji Gospodarczej Polska – USA w Ligocie, powołanym w czerwcu br. przez Polsko – Amerykańską Radę Współpracy. W godzinach popołudniowych Ambasador odwiedził fabrykę Opla w Gliwicach i spotkał się z przedstawicielami Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej. Wieczorem odbyło się uroczyste przyjęcie w Pałacu Goldsteinów, które zorganizował Urząd Miasta Katowice oraz Katowicka Specjalna Strefa Ekonomiczna. Panu Ambasadorowi towarzyszył Konsul Generalny Pan Allen Greenberg oraz Konsul Pan Newton J. Gaskill.

USA 1.jpg 

Na przyjęciu obecni byli przedstawiciele władz województwa, posłowie na Sejm RP, przedstawiciele śląskich uczelni wyższych, duchowieństwa, świata kultury oraz środowisko biznesowe. Prezydent Miasta Katowice Pan Piotr Uszok powitał wszystkich zgromadzonych gości. W dalszej części spotkania podkreślił ogromne znaczenie współpracy polsko - amerykańskiej dla Śląska i Katowic, bowiem szczególną uwagę poświęca się tutaj współpracy z partnerami zza oceanu tak w zakresie gospodarczym, jak i naukowym i kulturalnym. Prezydent wyraził również nadzieję na jej kontynuację w przyszłości. Zaznaczył, że obecność firm amerykańskich w regionie przyczyniła się znacząco do jego rozwoju gospodarczego. Ambasador wyraził zadowolenie z wizyty, docenił determinację Katowic w przygotowaniu spotkań oraz zapewnił wsparcie w podejmowaniu dalszych działań ku zacieśnieniu stosunków między Śląskiem a Stanami Zjednoczonymi. Zarówno Prezydent Miasta jak i Ambasador podkreślali jak wielkie znaczenie mają tego typu spotkania, które pozwalają utrwalić dobre relacje, ale także pozytywnie wpływają na dalszy rozwój współpracy miedzy krajami. W dalszej części spotkania zaproszeni goście mieli możliwość przeprowadzenia indywidualnych rozmów z Ambasadorem oraz Konsulami.

USA 2.jpg 

AMBASADOR KRÓLESTWA MAROKA 

22 sierpnia 2011 r. gościł w Katowicach JE Ambasador Królestwa Maroka - Pan Moha Ouali Tagma. Wspólnie z dr Mohamedem Jabiry, Wiceprezesem Izby Przemysłowo-Handlowej Polska – Maghreb spotkał się I Wiceprezydent Miasta Katowice Panią Krystyną Siejną. 
Rozmowy dotyczyły współpracy partnerów z Polski i Maroka, w szczególności firm sektora małych i średnich przedsiębiorstw. Izba Przemysłowo-Handlowa Polska-Maghreb podejmuje szereg działań związanych z rozwijaniem wymiany gospodarczej Śląska z Marokiem. Królestwo Maroka ma silne związki gospodarcze z krajami UE i planuje utrzymywanie i stałe zwiększanie tych relacji. 
Ważnym elementem ułatwiającym kontakty między krajami są bezpośrednie połączenia lotnicze. Międzynarodowy Port Lotniczy „Katowice” ma ofertę połączeń czarterowych do Maroka. Obecnie rozważane jest poszerzenie oferty i uruchomienie stałych połączeń.
W lipcu 2011 w Maroku miały miejsce wybory nowej Konstytucji. W Katowicach mieścił się lokal wyborczy dla Marokańczyków mieszkających w południowej Polsce. Wybór Katowic świadczy o zaufaniu i uznaniu dla naszego miasta oraz pozytywnie rokuje na dalszy rozwój obustronnych relacji. Pan Mohamed Jabiry poinformował, że podejmuje starania o otwarcie Konsulatu Królestwa Maroka w Katowicach.

maroko.JPG 

NACZELNY RABIN POLSKI

Prezydent Miasta Katowice Pan Piotr Uszok spotkał się z Naczelnym Rabinem Polski Panem Michael'em Schudrich'em. W spotkaniu uczestniczyli także Rabin Gminy Wyznaniowej Żydowskiej w Katowicach Pan Joshua Ellis, Pan Włodzimierz Kac - Przewodniczący Gminy Wyznaniowej Żydowskiej w Katowicach oraz Pan Piotr Kowalik z Muzeum Historii Żydów Polskich.

Na spotkaniu goście przedstawili historię i znaczenie organizacji Agudat Israel założonej w 1912 roku właśnie w Katowicach, gdzie wówczas funkcjonowała kreatywna i silna społeczność żydowska. W przyszłym roku, w ramach obchodów 100-lecia istnienia Agudat Israel planowana jest w Katowicach konferencja naukowa oraz wydarzenia kulturalne i edukacyjne. W trakcie spotkania mówiono o konieczności szerszego promowania, również w środowisku żydowskim w kraju i za granicą, postaci Henryka Sławika, katowiczanina, który zginął bohaterską śmiercią stając w obronie Żydów w trakcie II wojny światowej.

AMBASADOR CHORWACJI

Jego Ekscelencja Ambasador Republiki Chorwacji w Polsce, Pan Ivan del Vechio gościł w Katowicach w związku z odbywającym się w dniach 16 – 18 maja 2011 r. Europejskim Kongresem Gospodarczym. W dniu 13 maja spotkał się z Prezydentem Miasta Piotrem Uszokiem oraz Pierwszą Wiceprezydent Krystyną Siejną. Podczas tego spotkania poruszano kwestię przyjęcia Chorwacji do Unii Europejskiej, oraz wsparcia ze strony Polski na jakie liczy rząd chorwacki, jak również aspekty rozwoju kontaktów polsko – chorwackich. Pan Ambasador podkreślał, że warto ożywić turystykę w obie strony, a także stworzyć możliwości nawiązania kontaktów między szkołami wyższymi. Padła propozycja zorganizowania w Katowicach spotkania z przedstawicielami sektora biznesowego oraz nawiązania współpracy partnerskiej z wybranym miastem chorwackim. Panu Ambasadorowi towarzyszył Pan Andrzej Żylak - Prezes Zarządu Izby Przemysłowo – Handlowej Rybnickiego Okręgu Przemysłowego.

Ambasador Chorwacji.jpg 

RADCA AMBASADY SZWECJI 

W dniu 18 marca 2011 roku Pan Piotr Uszok, Prezydent Miasta Katowice spotkał się z Panem Gunnar’em Haglund, Radcą Ambasady Szwecji. Podczas spotkania Radca zaprezentował zaawansowane metody zarządzania odpadami w Szwecji oraz możliwości zastosowania niektórych z metod w Polsce. W maju w Warszawie wizytę złoży Król Karol XVI Gustaw i Królowa Sylwia, a w ramach tej wizyty 5 maja br. Ambasada Szwecji organizuje konferencję dotyczącą energetyki i planowania zrównoważonego miasta pn. "SymbioCity - Budowa przyjaznego dla środowiska i atrakcyjnego dla ludzi miasta zrównoważonego rozwoju z efektywną produkcją i ekonomicznym wykorzystaniem energii". Radca zaprosił do udziału w konferencji Pana Prezydenta oraz specjalistów z miasta ds. zarządzania odpadami.

szwec.JPG 

AMBASADOR KRÓLESTWA HISZPANII 

31 maja 2011 r. gościł w Katowicach JE Ambasador Królestwa Hiszpanii w Polsce Pan Francisco Fernández Fábregas. W trakcie spotkania z Prezydentem Miasta Katowice Panem Piotrem Uszokiem rozmawiano o dotychczasowej współpracy polsko-hiszpańskiej w regionie i mieście. Podkreślono jak ważna jest wymiana kulturalna, która nabrała szczególnego wymiaru w związku z ubieganiem się naszego miasta wspólnie z miastami hiszpańskimi o tytuł Europejskiej Stolicy Kultury 2016. Istotnym elementem łączącym nasze kraje, zwłaszcza ośrodki akademickie, jest wymiana studentów i kadry naukowej w ramach projektów europejskich. Inwestowanie w rozwój kapitału ludzkiego stanowi ważny czynnik rozwoju współczesnych miast. Wizyta Ambasadora związana była z wmurowaniem kamienia węgielnego pod budowę centrum komunikacyjnego, handlowego i biurowego i przebudowę dworca kolejowego – projektu realizowanego w Katowicach przez hiszpańską firmę NEINVER. 

hiszp.JPG

AMBASADOR REPUBLIKI CZESKIEJ

1 marca 2011 r. złożył wizytę w Katowicach Jego Ekscelencja Ambasador Republiki Czeskiej w Polsce, Pan Jan Sechter wraz z współpracownikami Ambasady oraz przedstawicielami firmy OHL ŽS. W czasie spotkania rozmawiano o szeroko pojętej współpracy firm polskich i czeskich, a w szczególności w sektorze energetycznym i transportowym. Ambasador wraz z delegacją odwiedził także władze spółki Tramwaje Śląskie. Przedstawiciele firmy OHL ŽS przedstawili swoje oferty inwestycyjne oraz projekty, które już realizują w Polsce. Firma ma doświadczenie w kwestii rozbudowy infrastruktury tramwajowej i kolejowej oraz modernizacji oczyszczalni ścieków i infrastruktury kanalizacyjnej. Prezydent wspomniał także o dobrej współpracy Katowic z Ostrawą oraz o wymianie doświadczeń w staraniach o tytuł Europejskiej Stolicy Kultury. Ambasador poruszył także temat organizacji Europejskiego Kongresu Gospodarczego, który odbędzie się w dniach 16 – 18 maja 2011 r. w Katowicach. Jednym z zaproszonych przez Miasto Katowice gości jest Premier Republiki Czeskiej, Pan Petr Nečas.

czes.jpg 
​​