KONSUL GENERALNY FRANCJI

Dnia 10 listopada 2010 r. Pan Piotr Uszok, Prezydent Miasta Katowice spotkał się z Konsulem Generalnym Francji w Krakowie, Panem Alexis Chahtahtinsky. Była to pierwsza wizyta Konsula w Katowicach, gdyż swoją misję dyplomatyczną w Krakowie rozpoczął trzy miesiące temu. Na spotkaniu Konsul przedstawił cele, które zamierza realizować podczas misji w Polsce, przede wszystkim dotyczące wspierania i inicjowania współpracy z Francją na płaszczyźnie kulturalnej tj. organizacji koncertów, przedstawień teatralnych i występów artystów z Francji w Krakowie, a także w Katowicach. Konsul, będąc jednocześnie Dyrektorem Instytutu Francuskiego zajmuje się także promowaniem języka francuskiego w Polsce. 
Zdaniem Konsula relacje Katowic z Francją są bardzo owocne a przyczynia się do tego działalność instytucji takich jak: Dom Miasta Saint-Etienne, Biuro Współpracy Dolnego Renu i Województwa Śląskiego oraz Stowarzyszenie Alliance Francaise.
Prezydent zaznaczył, iż współpraca partnerska miast była i jest dla Katowic szczególnie istotna jeśli chodzi o wymianę doświadczeń samorządowych, w ostatnim czasie szczególnie związanych z zasadami tworzenia i funkcjonowania metropolii.

fr.jpg