KONSUL GENERALNY STANÓW ZJEDNOCZONYCH W KRAKOWIE

3 listopada 2009r. w Katowicach gościli Konsul Generalny Stanów Zjednoczonych w Krakowie Pan Allen S. Greenberg oraz Konsul Pan Aaron Daviet. 
Na spotkaniu z Prezydentem Miasta Katowice Panem Piotrem Uszokiem omówiono dotychczasowe kontakty miasta z partnerami amerykańskimi, w tym relacje biznesowe i współpracę z amerykańskim miastem partnerskim Katowic – Mobile. Poruszono także kwestie uwarunkowań podejmowania działalności w Polsce przez firmy amerykańskie. Rozmawiano o mających się odbyć w Katowicach wydarzeniach, m.in. konferencji dla firm amerykańskich planowanej 9 grudnia br. Pan Prezydent podkreślił, że miasto otwarte jest szczególnie na inwestorów z branży wysokich technologii, firm badawczo rozwojowych i IT.
Pan Konsul zadeklarował chęć uczestnictwa w inicjatywach realizowanych przez miasto z udziałem partnerów amerykańskich oraz możliwość przekazywania zainteresowanym podmiotom informacji gospodarczych dotyczących Katowic za pośrednictwem Konsulatu. ​

AMBASADOR IRLANDII
​Dnia 12 lutego 2009 r. Prezydent Miasta Katowice, Pan Piotr Uszok gościł JE Ambasadora Irlandii, Pana Declana O’Donovan. Spotkanie dotyczyło misji gospodarczej Ambasady Irlandii w Katowicach planowanej na maj lub wrzesień br. Do Katowic przyjadą wtedy przedstawiciele irlandzkich firm z branży nieruchomości, finansów, usług, IT, reprezentanci małych i średnich przedsiębiorstw przemysłu ciężkiego zainteresowani inwestowaniem w Katowicach.

                                ​
ambasador.jpg
 
​​​​