Poniższy dokument prezentuje "Informację na przegląd Systemu Zarządzania Jakością w Urzędzie Miasta Katowice" za okres od 01.01.2015 r. do 31.12.2015 r.Informacja na przegląd SZJ 02.2016r.doc