Poniższy dokument prezentuje "Informację na przegląd Systemu Zarządzania Jakością w Urzędzie Miasta Katowice" za okres od 01.01.2017 r. do 31.12.2017 r.


Poniższy dokument prezentuje "Informację na przegląd Systemu Zarządzania Jakością w Urzędzie Miasta Katowice" za okres od 01.01.2016 r. do 31.12.2016 r.