​​​​​​​​​​1. ​Żłobek szansą na rozwój dziecka i aktywność zawodową rodziców​
33. Rozbudowa Drogi Krajowej nr 81 od węzła autostrady A4 z DK 86 do budowanego węzła z ul. Armii Krajowej, etap IV-Rozbudowa DK 81 na odcinku ul. Kościuszki z budową węzła Armii Krajowej
34. Program profilaktyki i wczesnego wykrywania raka jelita grubego
35. Ochrona środowiska i efektywne wykorzystanie zasobów poprzez usunięcie materiałów zawierających azbest z budynków mieszkalnych i użyteczności publicznej w Katowicach wraz z zapewnieniem bezpiecznego unieszkodliwiania odpadów oraz zastąpienie unieszkodliwionych odpadów innymi materiałami niezawierającymi azbest - Etap I​
36. AWAIR
37. Katowicki System Zintegrowanych Węzłów Przesiadkowych – Węzeł Sądowa