logo rpo k-ce otwarte.jpg

Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego – realna odpowiedź na realne potrzebyTytuł projektu: Budowa kompleksu boisk z ogrodzeniem dla Szkoły Podstawowej Nr 44 w Katowicach

Źródło finansowania:
Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego, RPO WSL na lata 2007-2013, Priorytet VIII. Infrastruktura edukacyjna; działanie 8.2 Infrastruktura placówek oświaty

Koszt całkowity/dofinansowanie/wkład własny Miasta Katowice:
857 243,97 PLN /707 917,37 PLN (85%)/149 326,60 PLN

Opis:
Projekt miał na celu zmodernizowanie infrastruktury sportowej w ramach, której został wybudowany kompleks boisk z ogrodzeniem dla Szkoły podstawowej Nr 44 w Katowicach, dzięki czemu stworzone zostały warunki do prawidłowego rozwoju i kształcenia młodych ludzi. Nowopowstały obiekt to nie tylko satysfakcja z uprawiania sportu ale i bezpieczeństwo osób korzystających z dostępnych dla każdego boisk.
 

Powstały na terenie przyszkolnym kompleks boisk, na którym w ramach projektu nawierzchnię piaskowo-trawiastą zastąpiono nawierzchnią tartanową oraz ze sztucznej trawy składa się z:

 ​

​​​​​boiska do piłki ręcznej z nawierzchnią ze syntetycznej trawy,

 

boiska do koszykówki z nawierzchnią tartanową,

 

boiska do siatkówki z nawierzchnią z syntetycznej trawy,

 

bieżni z dwoma torami do biegu na 60 m o nawierzchni tartanowej,

 

skoczni do skoku w dal,

 

trzech stołów do tenisa stołowego.

 
 

Realizacja rzeczowa przedmiotowego projektu została zakończona, projekt rozliczony.

 ​​

Okres realizacji projektu: sierpień 2009 r. - listopad 2009 r.

 ​

Boisko w Szkole Podstawowej Nr 44 w Katowicach przed realizacją projektu

Boisko w Szkole Podstawowej NR 44 w Katowicach przed realizacja projektu ​

Kompleks boisk w Szkole Podstawowej Nr 44 w Katowicach powstały w ramach projektu


 

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007 – 2013