Wdrażanie funduszy europejskich w Polsce, w latach 2004 – 2006 było realizowane poprzez 7 Programów Operacyjnych, opisujących jakie podmioty i na jakie działania mogą otrzymać dotację. Należą do nich:

 

 ​​​​doskonalenie-kadr-gospodarki.JPGSektorowy Program Operacyjny Rozwój Zasobów Ludzkich (SPO RZL) 
program ten finansował szeroko rozumiane szkolenia, przekwalifikowanie pracowników, oraz integrację zawodową i społeczną
 unia.JPG
Sektorowy Program Operacyjny Wzrost Konkurencyjności Przedsiębiorstw (SPO WKP) –
w ramach tego programu możliwe było finansowanie sfery naukowo – badawczej, przedsiębiorczości
i innowacyjności, zwłaszcza w sektorze małych i średnich przedsiębiorstw.
 transport.jpg
Sektorowy Program Operacyjny Transport (SPO Transport) – program ten umożliwiał modernizację linii kolejowych, poprawę infrastruktury dostępu do portów morskich, budowę i przebudowę dróg czy też wdrażanie
i monitornig środków poprawy bezpieczeństwa.
spo.jpgSektorowy Program Operacyjny Restrukturyzacja
i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich 2004 – 2006 – (SPO ROL) – 
wspierał wprowadzanie zmian i dostosowań do regulacji unijnych w polskim rolnictwie oraz rozwój tego sektora gospodarki.
 spo ryby (1).jpg
Sektorowy Program Operacyjny Rybołówstwo
i Przetwórstwo Ryb 2004-2006 (SPO Ryby) - 
finansował m.in. dostosowanie nakładu połowowego do zasobów, ochronę i rozwój zasobów wodnych, chów
i hodowlę, rybacką infrastrukturę portową oraz przetwórstwo i rynek rybny.
zporr (1).JPG
Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju 
Regionalnego (ZPORR)  był programem przeznaczonym dla wszystkich 16 województw, umożliwiającym wspieranie zarówno przedsięwzięć infrastrukturalnych, jak i edukacyjnych na poziomie regionalnym.
 pomoc techniczna.jpg
Program Operacyjny Pomoc Techniczna (PO PT) – program ten, najogólniej rzecz ujmując dostarczał środki
i narzędzia instytucjom zaangażowanym we wdrażanie funduszów europejskich, poprzez inwestycje w sprzęt
i ludzi.​

 

Każdy z wymienionych powyżej programów ma swoją własną stronę internetową, na której możecie Państwo znaleźć wszelkie szczegółowe informacje dotyczące poziomu i sposobu wdrażania, a także rodzajów zrealizowanych projektów.​​