Zagrożenie bioterrorystyczne przesyłek pocztowych

W przypadku otrzymania jakiejkolwiek przesyłki niewiadomego pochodzenia lub budzącej podejrzenia należy:

 1. Nie otwierać tej przesyłki.
 2. Umieścić ją w grubym worku plastikowym, szczelnie zamknąć.
  Worek ten umieścić w drugim worku plastikowym, szczelnie zamknąć i zakleić taśmą.
 3. Paczki nie wolno przemieszczać. Należy pozostawić ją na miejscu.
 4. Powiadomić lokalny posterunek policji (tel. 997 lub tel. kom. 112) albo straż pożarną
  (tel. 998). Służby te podejmą wszystkie niezbędne kroki w celu bezpiecznego przejęcia przesyłki.

W przypadku otwarcia przesyłki i stwierdzenia podejrzanej zawartości
(proszek, piana, galareta, itp.) należy:

 1. Nie naruszać tej zawartości, nie rozsypywać, nie przenosić, nie dotykać, nie wąchać, wyłączyć wentylację, zamknąć okna.
 2. Całą zawartość umieścić w worku plastikowym, zamknąć go i zakleić taśmą.
 3. Dokładnie umyć ręce.
 4. Zaklejony worek umieścić w drugim worku, zamknąć i zakleić.
 5. Ponownie dokładnie umyć ręce.
 6. Powiadomić policję lub straż pożarną.
 7. W przypadku braku opakowania zaniechać wszelkich czynności, dokładnie umyć ręce
  i powiadomić policję lub straż pożarną.


 

Zagrożenie epidemiologiczne

W celu uniknięcia skutków zagrożeń epidemiologicznych wynikających z różnych przyczyn należy:

 • przestrzegać podstawowych zasad higieny,
 • nie spożywać żywności z niepewnych źródeł,
 • unikać kontaktu z chorymi na choroby zakaźne,
 • w razie wątpliwości zgłosić się do lekarza,
 • ograniczyć kontakty ze zwierzętami,
 • przestrzegać zaleceń zawartych w ogłoszeniach i komunikatach.

Niebezpieczne substancje chemiczne ( NSCH )

Niebezpieczne substancje chemiczne (NSCH) to wszystkie środki, które mogą stwarzać zagrożenie dla życia lub zdrowia ludzi, zwierząt oraz powodować skażenie środowiska
( np. chlor, amoniak, itp.).

Wiedz, że możesz być narażony na działanie tych substancji toksycznych poprzez:

 • wdychanie ich,
 • spożywanie skażonego jedzenia, wody, lekarstw, itp.,
 • dotykanie lub wchodzenie w jakikolwiek inny kontakt ze skażonymi rzeczami.

Może się wielokrotnie zdarzyć, że nie będziesz w stanie zobaczyć lub wyczuć niczego nietypowego.

Możesz także znajdować się w bezpośrednim sąsiedztwie zdarzenia i nie zdawać sobie sprawy z niebezpieczeństwa.

Gdy zauważysz ludzi wymiotujących, w konwulsjach lub zdezorientowanych - natychmiast opuść to miejsce i szukaj pomocy medycznej.

Gdy znajdujesz się na dworze, sprawdź kierunek wiatru i ewakuuj się z zagrożonego terenu

- kierując się prostopadle do kierunku wiatru.

Jeżeli jesteś świadkiem zdarzenia z udziałem NSCH powiadom natychmiast
w jakikolwiek sposób straż pożarną ( tel. 998), policję ( tel. 997), straż miejską (tel. 986).

Podaj istotne dane:

 • miejsce zdarzenia,
 • charakter zdarzenia,
 • swoje dane.


 

Pamiętaj :

 • chroń swoje drogi oddechowe - w tym celu wykonaj filtr ochronny z dostępnych
  Ci materiałów (zwilżona w wodzie lub wodnym roztworze sody oczyszczonej chusteczka, szalik, ręcznik, itp.) i osłoń nim drogi oddechowe,
 • jeśli jesteś w samochodzie - zamknij okna, włącz radio i wentylację wewnętrzną - staraj się jak najszybciej opuścić strefę skażoną,
 • stosuj się do poleceń służb ratowniczych lub komunikatów, przekazywanych przez lokalne środki przekazu- radio, TV, megafony,
 • jeśli przebywałeś w strefie skażonej, zdejmij ubranie, które uległo zanieczyszczeniu
  i zmień je na czyste oraz dużą ilością czystej wody przemyj oczy, usta, nos i weź prysznic.
 • jeśli jesteś w pomieszczeniu zamkniętym - włącz radio lub telewizor na programy lokalne i stosuj się ściśle do poleceń wydawanych przez lokalne władze ( służby ratownicze),
 • uszczelnij wszystkie otwory okienne, wentylacyjne i drzwi - oklejając je taśmą klejącą, okładając rulonami z mokrych ręczników, prześcieradeł, itp.,
 • zadbaj o bezpieczeństwo swoich podopiecznych (dzieci, osób niepełnosprawnych, zwierząt domowych),
 • pozostań wewnątrz budynku przy zamkniętych drzwiach i oknach(w przypadku gdy istnieje niebezpieczeństwo skażenia chlorem - udaj się na wyższe kondygnacje,
  w przypadku amoniaku - kieruj się na niższe kondygnacje,
 • powiadom o zagrożeniu najbliższe otoczenie,
 • wyłącz urządzenia elektryczne i gazowe z otwartym ogniem,
 • nie jedz i nie pij płynów, które mogły ulec skażeniu

Katastrofy naturalne

Kataklizmy pogodowe dające się ostatnio we znaki mieszkańcom Polski uzmysławiają, że nasz kraj nie znajduje się pod parasolem ochronnym i że nie jesteśmy wcale obszarem wolnym od naturalnych katastrof. Co gorsza, o ile jeszcze do niedawna sądziło się, że jedynymi zagrożeniami o wymiarze masowym są powódź i susza, to obecnie należy się jeszcze obawiać huraganów, a nawet tornad. Katastrofy naturalne stanowią wszędzie poważne zagrożenie dla zdrowia publicznego i są wyzwaniem dla organizatorów systemu ochrony zdrowia.

Do najbardziej prawdopodobnych i możliwych katastrof naturalnych należą:

 • pożary,
 • powodzie i zatopienia,
 • wichury,
 • śnieżyce,
 • gradobicia,
 • upały.
 • Zasady postępowania w razie ich wystąpienia są podobne.

Należy:

 1. Ograniczyć do niezbędnego minimum częstotliwość wychodzenia z domu/mieszkania, szczególnie osób starych i dzieci.
 2. W razie konieczności wyjścia - pozostawić szczegółowe informacje dokąd i jaką trasą zamierzamy poruszać się.
 3. Zabezpieczyć ruchome sprzęty znajdujące się na zewnątrz budynku.
 4. Zgromadzić niezbędne minimum zaopatrzenia w żywność, lekarstwa, itp.
 5. stosować się do zaleceń lokalnych władz i służb ratowniczych podawanych w mediach.
 6. W razie zarządzenia ewakuacji - nie opóźniać jej i podporządkować się zaleceniom wydanym przez jej organizatorów.