Wychodząc na przeciw oczekiwaniom seniorów miasto Katowice z dniem 1 kwietnia 2014 r. rozpoczęło realizację programu z zakresu polityki społecznej „Aktywni Seniorzy".

Program jest skierowany do osób, które ukończyły 60 rok życia i są zameldowane w Katowicach.

Celem programu jest podniesienie aktywności i sprawności katowickich seniorów poprzez zwiększenie dostępności do dóbr kultury, zachęcenie do uczestnictwa w wydarzeniach kulturalnych, sportowych i edukacyjnych.

 Każdemu seniorowi, który złoży wniosek o wydanie karty „Aktywnego Seniora" będą przysługiwały zniżki oraz rabaty udzielone przez samorządowe instytucje kultury, sportu, rekreacji i edukacji miasta Katowice oraz przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą.

Uchwała w sprawie wprowadzenia na terenie miasta Katowice programu z zakresu polityki społecznej „Aktywni Seniorzy" http://bip.um.katowice.pl/dokumenty/2013/9/19/1379573264.pdf

Wszelkie informacje dotyczące działań w ramach realizacji programu „Aktywni Seniorzy" dostępne są http://www.aktywni-seniorzy.info/

 

Aktywni seniorzy.jpg 

 

Aktywni seniorzy - ulotka.ppt