Wyniki głosowania na Radę Seniorów Miasta Katowice

 

Skan Protokołu z wyborów do Rady Seniorów.pdf

 

Protokoły z posiedzeń Rady Seniorów

Protokoły z posiedzeń Rady Seniorów II kadencji

Protokół z wyborów przewodniczacego, wice i sekretarza.doc

Protokół z posiedzenia Rady Seniorów w dniu 19.04.2017.doc

Protokoły z posiedzeń Rady Seniorów I kadencji

Protokół z Rady Seniorów z dnia 12.01.2016.doc

Protokół z Rady Seniorów z dnia 16.02.2016.doc

Protokół z Rady Seniorów z dnia 8.03.2016.doc

Protokół z Rady Seniorów z dnia 5.04.2016.pdf

Protokół z Rady Seniorów z dnia 10.05.2016.pdf

Protokół z posiedzenia Rady Seniorów z dnia 7.06.2016 r.pdf

Protokół z posiedzenia Rady Seniorów z dnia 14.07.2016 r.pdf

 

 

 

Sprawami Rady ze strony Urzędu Miasta zajmuje się Pani Gizela Przeor – podinspektor w Wydziale Polityki Społecznej Urzędu Miasta w Katowicach , ul. Rynek 1, Katowice,  tel. 32 25 93 780.

Obowiązująca uchwała

Uchwała obowiązująca.pdf