​​​Uchwałą Nr XXXII/642/16 Rady Miasta Katowice z dnia 23 listopada 2016 r.  w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych, działających na terenie Miasta Katowice został ustalony rozkład godzin pracy aptek ogólnodostępnych oraz wykaz aptek ogólnodostępnych pracujących w systemie całodobowym działających na terenie miasta Katowice i tak :


 

1. Na terenie miasta Katowice obowiązują następujące godziny pracy aptek ogólnodostępnych:

1) w dni robocze od poniedziałku do piątku praca aptek odbywa się nie krócej niż :

a) dla aptek jednozmianowych od godziny 9 do godziny 16,

b) dla aptek dwuzmianowych od godziny 8 do godziny 18.

2) w soboty praca aptek odbywa się nie krócej niż :

a) dla aptek jednozmianowych od godziny 9 do godziny 13,

b) dla aptek dwuzmianowych od godziny 8 do godziny 14.

2. Na terenie miasta Katowice całodobowe dyżury, w pełnym zakresie usług farmaceutycznych, zapewniają następujące apteki:

1) Apteka "Dr. Max" ul. Wojewódzka 7,
        40-026 Katowice - tel. (032) 251-77-62


2) Apteka "Magiczna" ul. Ściegiennego 94,
        40-111 Katowice - tel. (032) 608-10-39


3) Apteka "Blisko Ciebie " ul. Mickiewicza 10,
        40-092 Katowice - tel. (032) 258-11-11

 

4) Apteka "Europejska" ul. Chorzowska 107,
        40-0101 Katowice - tel. (032) 605-02-43

 

5) Apteka Isofarm ul. Piotrowicka 98,
       40-724 Katowice - tel. (032) 254-40-88


​​​