Od dnia 01.01.2018r. podmioty prowadzące żłobki i kluby dziecięce na terenie miasta Katowice samodzielnie dokonują aktualizacji danych w zakresie określonym w art.28 ust.5 pkt.1 ustawy o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 za pomocą systemu teleinformatycznego. W związku z tym aktualny Rejestr żłobków i klubów dziecięcych działających na terenie miasta Katowice dostępny jest na stronie:

Należy wybrać: województwo śląskie/ powiat: miasto Katowice