Pobierz informacje o programie 500 plus


Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Katowicach informuje, że prawo do świadczenia wychowawczego z rządowego programu „Rodzina 500 plus” jest ustalane na okres świadczeniowy trwający od 1 października danego roku do 30 września kolejnego roku.

Wnioski można składać w dowolnie wybrany przez siebie sposób:
1. Posiadając bezpieczny podpis elektroniczny lub podpis potwierdzony profilem zaufanym
e-PUAP możesz złożyć wniosek elektroniczny za pomocą portalu Emp@tia,

2.  drogą elektroniczną za pomocą systemu teleinformatycznego udostępnionego przez ZUS (PUE ZUS),

3.  drogą elektroniczną za pomocą systemu teleinformatycznego banków krajowych świadczących usługi drogą elektroniczną spełniających określone wymogi,

4. drogą pocztową na adres:
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
ul. Jagiellońska 17 , 40-032 Katowice
z dopiskiem „Wniosek 500 plus”

5. Osobiście w poniższych punktach Katowic:
TPPS NR 1, UL. ANDRZEJA 10,
TPPS NR 2, UL. WARSZAWSKA 42,
TPPS NR 3, UL. MISJONARZY OBLATÓW 24,
TPPS NR 4, UL. GLIWICKA 96,
TPPS NR 5, UL. DĘBOWA 16c,
TPPS NR 6, UL. CZECHA 2,
TPPS NR 7, UL. ŚWIDNICKA 35a,
TPPS NR 8, UL. ŁĘTOWSKIEGO 6a,
TPPS NR 9,10, UL. KRAKOWSKA 138.

Szczegółowe informacje, godziny przyjęć oraz wniosek wraz z innymi dokumentami do pobrania dostępne są na stronie internetowej Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej www.mops.katowice.pl w zakładce Program „Rodzina 500+”.

Wszelkie informacje dotyczące Programu Rodzina 500 + dostępne są na stronie Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej: https://www.mpips.gov.pl/wsparcie-dla-rodzin-z-dziecmi/rodzina-500-plus/