Szczegółowe informacje na temat realizowanych programów można uzyskać w Wydziale Polityki Społecznej Urzędu Miasta w Katowicach, ul. Rynek 1, pok. 812, tel. (32) 259 37 88.