PTZN Oddział Katowice oferuje:
• Porady, konsultacje oraz psychoterapię indywidualną i rodzinną dla osób uzależnionych, eksperymentujących oraz ich bliskich i rodzin
• Grupę zapobiegania nawrotom w uzależnieniu
• Warsztaty oraz szkolenia z zakresu profilaktyki uzależnień
• Zajęcia sportowe dla dzieci i młodzieży w dwóch dzielnicach Katowic
• Specjalistyczne szkolenie w dziedzinie terapii uzależnień

W ramach PTZN Oddział Katowice działa:
• Punkt Konsultacyjny i Młodzieżowa Poradnia Profilaktyki Uzależnień, która znajduje się w Katowicach ul. Warszawska 19 (II piętro)
• Telefon zaufania, na który można dzwonić w godzinach naszych codziennych dyżurów
• Grupa zapobiegania nawrotom, której uczestnicy spotykają się raz w tygodniu w Punkcie Konsultacyjnym/ Poradni

W ramach działalności profilaktycznej organizujemy:
• Warsztaty i szkolenia z zakresu profilaktyki uzależnień, które odbywają się w Punkcie Konsultacyjnym/ Poradni lub w zależności od zgłaszanej potrzeby - w wybranej placówce (szkoły, poradnie, świetlice środowiskowe, placówki wychowawczo - opiekuńcze)
• Zajęcia sportowe dla dzieci i młodzieży w Katowicach Murckach, gdzie działa klub piłki nożnej oraz sekcja AIKIDO
• Zajęcia sportowe dla dzieci i młodzieży w Katowicach Wełnowcu, gdzie działa sekcja lekkoatletyczna

Polskie Towarzystwo Zapobiegania Narkomanii, oddział Katowice
ul. Warszawska 19 (II piętro)
40-009 Katowice
tel.: (+48 32) 206 82 17
poniedziałki, czwartki, piątki 15-19
środy 12-15
e-mail: biuro@ptzn.katowice.pl
tzn.katowice@neostrada.pl
www.ptzn.katowice.pl