Urząd Miasta Katowice, Wydział Polityki Społecznej,
Pełnomocnik Prezydenta ds. Rozwiązywania Problemów Uzależnień
Rynek 1
40–003 Katowice 
 

Pełnomocnik Prezydenta ds. Rozwiązywania Problemów Uzależnień
Maciej Maciejewski                maciej.maciejewski@um.katowice.pl
tel. 32 259 37 30

pokój 803

Podinspektor Katarzyna Kuczyńska       katarzyna.kuczynska@katowice.eu
tel. 32 259 34 59  
 
    
pokój 812