Miejsca pomocy osobom uzależnionym od alkoholu i narkotyków oraz ich rodzinom na terenie miasta Katowice:

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej

40-032 Katowice ul. Jagiellońska 17

tel. 32 251 00 87

Komenda Miejska Policji w Katowicach
 40-038 Katowice, ul. Lompy 19
 tel.  32 200 25 55

Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Katowicach

Urząd Miasta Katowice Wydział Polityki Społecznej

40-003 Katowice, Rynek 1

Tel. 32 259 37 30; 32 259 34 59

 Plakat - miejsca pomocy.pdfUlotka - miejsca pomocy.pdf