Urząd Miasta Katowice, Wydział Polityki Społecznej,  Pełnomocnik Prezydenta ds. Rozwiązywania Problemów Uzależnień
Rynek 1, 40–003 Katowice 
 

Pełnomocnik Prezydenta ds. Rozwiązywania Problemów Uzależnień
Maciej Maciejewski                maciej.maciejewski@um.katowice.pl
tel. 32 259 37 30
pokój 803

Inspektor Katarzyna Kuczyńska       katarzyna.kuczynska@katowice.eu
tel. 32 259 34 59  
pokój 812      
           
Inspektor Maja Zając      maja.zajac@katowice.eu    
tel. 32 259 37 21
pokój 812