Zachowaj Trzeźwy Umysł.jpg 
Kampania „Zachowaj Trzeźwy Umysł" to ogólnopolska akcja podejmująca problem profilaktyki uzależnień, organizowana od 2002 roku przez Stowarzyszenie Producentów i Dziennikarzy Radiowych z Poznania a kierowana do uczniów szkół podstawowych i gimnazjów, a także ich rodziców, nauczycieli, kierowców i sprzedawców alkoholu.
Projekt promuje trzeźwość, sport i zdrowie, informując o negatywnych skutkach sięgania po alkohol i używki oraz zachęcając do konstruktywnych postaw.
Każdego roku do zaangażowanych w akcję miast i gmin trafiają pakiety edukacyjne w postaci różnorodnych kolorowych i atrakcyjnych wydawnictw adresowanych do dzieci, rodziców i nauczycieli.
W konkursach realizowanych w ramach kampanii każdego roku uczestniczy około 8.000 uczniów z Katowic. Uczniowie mają możliwość przesyłać swoje prace plastyczne bądź rozwiązania do organizatora kampanii.
Kampania w Katowicach weszła w rytm pracy szkół. Akcja wyposaża je w pomoce profilaktyczne a szkoły z roku na rok coraz lepiej je wykorzystują.
Projekt sprowadza się tam, gdzie ludzie wiedzą, jak eksploatować to wszystko co oferuje kampania. 

Każdego roku  uczestnicy kampanii organizują liczne festyny, turnieje sportowe, rajdy i koncerty. Wszystko to, aby w bardziej atrakcyjny i skuteczny sposób przekonywać młodych, aby zachowali trzeźwość i rozsądek.

Szczegóły Kampanii