Kampania postaw na rodzinę.jpg 
Kampania jest jednym z elementów Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, a jej głównym przesłaniem jest przekazywanie informacji o roli rodziny w profilaktyce uzależnień oraz promowanie odpowiedniego rodzicielstwa. Kampania, której organizatorem jest Krakowska Akademia Profilaktyki proponuje jedną z najskuteczniejszych strategii profilaktycznych – Strategię Rozwijania Umiejętności Wychowawczych, rekomendowanych przez Państwową Agencję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.
Kampania „Postaw na rodzinę” wpisuje się w nurt profilaktyki pozytywnej bazującej na wiedzy o głównych czynnikach chroniących, zgodnie z rekomendacjami Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Wiedzę tę wykorzystano w tekstach zawartych w materiałach edukacyjnych i ulotkach, które trafią do mieszkańców miasta Katowice m.in. podczas pikników, imprez, spotkań informacyjnych z przedstawicielami organizacji pozarządowych oraz zajęć profilaktycznych w szkołach.