Miejsca pomocy osobom uzależnionym od alkoholu i narkotyków oraz ich rodzinom na terenie miasta Katowice:

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej

40-032 Katowice ul. Jagiellońska 17

tel. 32 251 00 87

Komenda Miejska Policji w Katowicach
 40-038 Katowice, ul. Lompy 19
 tel.  32 200 25 55

Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Katowicach

Urząd Miasta Katowice Wydział Polityki Społecznej

40-003 Katowice, Rynek 1

Tel. 32 259 37 30; 32 259 34 59

 
Zespół ds. Lecznictwa  Odwykowego  Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Katowicach pełni dyżury w każdy wtorek i czwartek w godzinach od 16.00 do 19.00 w Katowicach przy ulicy Macieja 10.


W tych godzinach można uzyskać informacje na temat:
- procedury skierowania osoby na leczenie odwykowe
- miejsc pomocy osobom uzależnionym od alkoholu oraz ich rodzinom na terenie miasta Katowice
- radzenia sobie z sytuacjami kryzysowymi, w tym w szczególności z przemocą w rodzinie

Ponadto Zespół ds. Lecznictwa Odwykowego udziela rodzinom, w których występują problemy alkoholowe szeroko rozumianej pomocy psychospołecznej.

MIEJSCA POMOCY znajdują się w Informatorze Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dostępnym poniżej w formie elektronicznej oraz w formie papierowej w siedzibie Wydziału Polityki Społecznej Urzędu Miasta Katowice, Rynek 1, VIII piętro:

Informator_MKRPA.pdf