- Rozporządzenie  Ministra Zdrowia z dnia 27 grudnia 2007 r w sprawie biegłych w przedmiocie uzależnienia od alkoholu
- Narodowy Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 2011-2015 
- Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 30 lipca 2004 r. w sprawie trybu powoływania biegłych
- Rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie organizacji, kwalifikacji personelu
- Rozporządzenie z dnia 7 maja 1983 r. w sprawie zasad i trybu wyk. nadzoru nad os. nietrzeźwymi
- Rozporządzenie z dnia 6 maja 1983 r. w sprawie warunków i sposobu dokonywania badań na zawartości alkoholu

Aby zapoznać się z ich treścią kliknij tutaj