kampania logo.png 

Kampania „Melanż. Oczekiwania vs. Rzeczywistość”

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Katowicach informuje, że 26 stycznia br. rozpoczęła się nowa Kampania Społeczna realizowana w ramach projektu KIK/68  pn. „Melanż. Oczekiwania vs. Rzeczywistość.”
 W załączeniu szczegóły Kampanii, a także spoty powstałe w ramach Kampanii, które dostępne są na kanale youtube

Informacja_prasowa.docx

Informacje dotyczące kampanii.docx


 


 


Akcja profilaktyczno - informacyjna kierowana do mieszkańców miasta Katowice

Miasto Katowice chcąc dotrzeć do jak najszerszej grupy mieszkańców naszego miasta każdego roku przygotowuje  akcje informacyjno-profilaktyczne mające na celu przeciwdziałanie problemom uzależnień oraz zapoznanie mieszkańców miasta z bezpłatną ofertą pomocy kierowaną do osób uzależnionych i ich rodzin. W tym celu na terenie Urzędu Miasta Katowice, ośrodków pomocy działających na terenie miasta Katowice, Komisariatów Policji, placówek służby zdrowia, instytucji kultury rozwieszone są plakaty profilaktyczno-informacyjne z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym. Część plakatów dostępna jest również na stronie internetowej Urzędu Miasta, co z pewnością znacznie ułatwi drogę zainteresowanych osób do zapoznania się z informacjami w nich zawartymi.


 
 Miasto Katowice włączyło się w realizację kampanii profilaktycznej "Narkotyki? To mnie nie kręci"

Kampania informacyjno-edukacyjna Narkotyki? To mnie nie kręci! ma na celu dostarczenie rzetelnych informacji o zjawisku używania dopalaczy, a jej głównymi adresatami są uczniowie szkół gimnazjalnych i  ponadgimnazjalnych.

Szczegóły kampanii