Alkoholizm.jpgZagadnieniami związanymi z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych oraz przeciwdziałaniem narkomanii zajmuje się Pełnomocnik Prezydenta ds. Rozwiązywania Problemów Uzależnień w strukturach Wydziału Polityki Społecznej Urzędu Miasta Katowice, Rynek 1 VIII piętro pokój nr 803
    


Zobacz także:
     

Formy realizacji zadań
​Aktualności

Akty prawne

Bezpłatne poradnictwo
                 
​Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
​Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
​Programy
​Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie
Sprawozdania
​Środowiskowe Programy Profilaktyczne
​Uzależnienie od środków psychoaktywnych j
Współpraca z NGO
​Kontakt
​Kampania Postaw na rodzinę
​Kampania Zachowaj Trzeźwy Umysł
​Kampania Reaguj na przemoc
​Zobowiązanie do leczenia odwykowego
​Zespół Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie
​Telefon Zaufania