POMOC SPOŁECZNA
1. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
Dyrektor Anna Trepka
40-032 Katowice
ul. Jagiellońska 17
tel.: (+48 32) 251 00 87, 251 14 51
fax: (+48 32) 251 71 31 wew. 129, 136
www.mops.katowice.pl
 

2. Dom Pomocy Społecznej „Przystań"
Dyrektor Anna Piotrowska
40-069 Katowice
ul. Adamskiego 22
tel.: (+48 32) 251 39 19
http://domprzystan.org.pl/ 

e- mail info@domprzystan.org.pl


3. Dom Pomocy Społecznej „Zacisze"
Dyrektor Krzysztof Kołodziej
ul. Traktorzystów 42
tel.: (+48 32) 202 54 32
http://www.biuletyn.abip.pl/dpszacisze/
e-mail: kancelaria@dpszacisze.katowice.pl

Pomoc materialna

http://www.mops.katowice.pl/node/15

Pomoc dla osób z problemami bezrobocia

http://www.mops.katowice.pl/node/16

Pomoc dla osób niepełnosprawnych

http://www.mops.katowice.pl/node/17

Pomoc dla dzieci i rodziny

http://www.mops.katowice.pl/node/18

Pomoc dla rodzin w kryzysie i przeciwdziałanie przemocy

http://www.mops.katowice.pl/node/19

Pomoc dla osób zaburzonych psychicznie

http://www.mops.katowice.pl/node/20

Pomoc dla osób bezdomnych

http://www.mops.katowice.pl/node/21

Pomoc dla rodzin i osób z problemem alkoholowym

http://www.mops.katowice.pl/node/22


Informator Kombatanci.pdf

Ulotka bezpłatne wsparcie psychologiczne, psychoterapia indywidualna.pdf

Ulotka CRS.pdf

Ulotka DBD.pdf

Ulotka dotycząca przemocy.pdf

Ulotka mediacje.pdf

Ulotka poradnictwo zawodowe.pdf

Ulotka przemoc wobec dzieci.pdf

ulotka rodziny zastępcze.pdf

Ulotka spotkanie z interwencją.pdf

Ulotka świetlice.pdf

Ulotka wolontariat.pdf

Ulotka wsparcie dla mieszkańców w trudnej sytuacji.pdf

Uotka wspracie pedagogiczne.pdf

 

INSTYTUCJALNA PIECZA ZASTĘPCZA

1. Dom Dziecka „Stanica"
Dyrektor Monika Magiera-Drabik
40-041 Katowice
ul. Plebiscytowa 46
tel.:  (+48 32) 251 21 16, 251 05 62
fax: (+48 32)  251 21 23
strona: http://www.domdzieckastanica.pl/ 

adres e-mailowy: sekretariat@domdzieckastanica.pl

 
2. Dom Dziecka „Zakątek"
Dyrektor Piotr Jarocki
40-584 Katowice
ul. Brynowska 70 a
tel.: (+ 48 32) 252 35 19
fax: (+48 32) 252 31 84
pracownicy socjalni: (+48 32) 209 52 38
strona: http://www.zakatek.katowice.pl/

adres e-mailowy: sekretariat@zakatek.katowice.pl


3. Dom Dziecka „Tęcza"
Dyrektor Julian Jasiński
41-038 Katowice
ul. Rybnicka 1
tel./fax: (+48 32) 255 39 36
strona: http://domtecza.org.pl/

adres e-mailowy: info@domtecza.org.pl

Oddział Domu Dziecka „Tęcza "
41-731 Katowice
ul. Kaszubska 16
tel.: (+48 32) 252 62 07

INNE JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE PODLEGŁE POD WYDZIAŁ POLITYKI SPOŁECZNEJ

1. Powiatowy Urząd Pracy

Dyrektor Barbara Zając
40-852 Katowice

ul. ks Pawła Pośpiecha 14

tel. (sekretariat) (32) 258 84 50
fax. (sekretariat) (32) 253 91 36
tel/fax (32) 259 85 17, (32) 259 95 03

e-mail: sekretariat@pup.katowice.pl
e-mail:
ofertypracy@pup.katowice.pl

http://www.pup.katowice.pl/

 

2. Żłobek Miejski
Dyrektor Adam Dylus
40-086 Katowice

ul. Sokolska 26
tel. (32) 25 39 677
e- mail: sekretariat@zlobek.katowice.pl
 
http://www.zlobek.katowice.pl/