karta internet.jpg
Rodzina jest w obecnych czasach wartością nie do przecenienia. Trud wychowania dzieci, szczególnie w rodzinach wielodzietnych może stanowić duże obciążenie finansowe.
Miasto Katowice wychodząc na przeciw oczekiwaniom mieszkańców i doceniając wkład rodziców w wychowanie młodego pokolenia katowiczan z dniem 3 stycznia 2011 r. rozpoczęło realizację programu „Nas Troje i więcej”.
Mamy nadzieję, że choć w pewnym stopniu odciążymy w ten sposób rodzinne budżety i zachęcimy do kreatywnego, kulturalnego i wspólnego spędzania wolnego czasu.

Uchwała nr VIII/145/15 Rady Miasta Katowice z dnia 29 kwietnia 2015 r. w sprawie wprowadzenia na terenie miasta Katowice programu "Nas Troje i więcej" (Dz.Urz. Woj. Śląskiego z 2015 r. poz. 2753)

Uchwała nr XXVII/552/16 Rady Miasta Katowice z dnia 29 czerwca 2016 r. zmieniająca uchwałę w sprawie wprowadzenia na terenie miasta Katowice programu "Nas Troje i więcej" (Dz.Urz. Woj. Śląskiego z 2016 r. poz. 3938)

Uchwała nr XXXVII/715/17 Rady Miasta Katowice z dnia 2 marca 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie wprowadzenia na terenie miasta Katowice programu "Nas Troje i więcej" (Dz. Urz. Woj. Śląskiego z 2017 r. poz. 1643)

 

ADRESACI
Program skierowany jest do:
- rodzin wielodzietnych zamieszkałych na terenie miasta Katowice, składających się z rodziców/jednego rodzica posiadających na utrzymaniu troje lub więcej dzieci w wieku do 18 roku życia lub do 25 roku życia w przypadku, gdy dziecko uczy się lub studiuje, przy założeniu, że co najmniej jedno dziecko jest dzieckiem wspólnym,                                          

- rodzin zastępczych zamieszkałych na terenie miasta Katowice,

- rodzin składających się z rodziców/jednego rodzica z co najmniej jednym dzieckiem w wieku do 18 roku życia lub do 25 roku życia w przypadku, gdy dziecko uczy się lub studiuje, korzystających ze świadczeń udzielanych przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Katowicach na podstawie ustawy o pomocy społecznej.

CELE PROGRAMU
1. wspieranie ww. rodzin oraz poprawa warunków ich życia,

2. zwiększenie szans rozwojowych i życiowych dzieci i młodzieży z ww. rodzin,                

3. kształtowanie pozytywnego wizerunku rodzin, w tym w szczególności rodzin wielodzietnych.                      

AKTUALNA OFERTA PROGRAMUOferta 15.11.2018.pdf


UDZIAŁ INNYCH PODMIOTÓW, PRYWATNYCH PRZEDSIĘBIORCÓW

Do udziału w programie serdecznie zapraszamy inne jednostki i instytucje publiczne, podmioty prowadzące działalność gospodarczą (w tym w szczególności: kina, kawiarnie, restauracje, sale zabaw dla dzieci, punkty usługowe itp.), kluby sportowe, organizacje pozarządowe.

Aby przyłączyć się do programu należy wypełnić znajdujące się poniżej porozumienie i przesłać je (najlepiej w formie elektronicznej) na adres: ps@um.katowice.eu, a my się z Państwem skontaktujemy. Dodatkowe informacje na ten temat można uzyskać dzwoniąc pod numer (32) 25 93 388.        
       

2018 - wzór porozumienia.pdf

2018 - wzór porozumienia.doc
 

JAK UZYSKAĆ KARTĘ
Wniosek o przyznanie karty programu „Nas Troje i więcej" można składać w Wydziale Polityki Społecznej - ul. Rynek 1, tel. (32) 25 93 459 w pokoju nr 812 (VIII piętro), w następujących dniach i godzinach: poniedziałek od 7.30 do 17.00, wtorek - piątek od 7.30 do 15.30 lub elektronicznie, pamiętając o konieczności posiadania skrzynki na platformie SEKAP, ePUAP.

Karta, którą otrzyma każdy członek rodziny ważna jest przez 1 rok / lub 2 lata (w przypadku rodzin: wielodzietnych oraz zastępczych, w których najstarsze dziecko ma nie więcej niż 16 lat)  i uprawnia do uzyskania ulg i rabatów oferowanych w ramach programu.

2018 - wzór wniosku o wydanie, przedłużenie kart.pdf

2018 - wzór wniosku o wydanie, przedłużenie kart.doc


Oświadczenie o kontynuacji nauki.doc

 

Procedura otrzymania karty „Nas Troje i więcej”

 

SPRAWOZDANIA Z PROGRAMU

Sprawozdanie za 2011 r.pdfSprawozdanie za 2012 r.pdfSprawozdanie za 2013 r.pdf

Sprawozdanie za 2014 r.pdfSprawozdanie za 2015 r.pdf 

Uchwała - Sprawozdanie z programu za 2016 r.pdf

Uchwała - Sprawozdanie z programu za 2017 r.pdf

Wydział Polityki Społecznej Urzędu Miasta Katowice zaprasza rodziny biorące udział w programie „Nas Troje i więcej" do udziału w konkursie na najciekawszą ozdobę świąteczną.

 

 

Celem konkursu jest:

  • inspirowanie dzieci i rodziców do aktywności twórczej, rozwijania talentów artystycznych, rozbudzania wyobraźni oraz kreatywności,
  • stworzenie dzieciom i rodzicom możliwości prezentacji ich autorskich pomysłów,
  • integracja i zacieśnienie więzi rodzinnych,
  • sposób na alternatywne spędzenie czasu wolnego w rodzinnym gronie.
  • rozwijanie kreatywności i wyobraźni uczestników konkursu.

     

Termin nadsyłania prac upływa w dniu 07.12.2018r.

 

Szczegółowe informacje dotyczące konkursu dostępne są w regulaminie konkursowym.

 

Dla 10 uczestników najciekawszych prac konkursu przewidziane są nagrody w postaci bonów podarunkowych o wartości 50 zł każdy.


Załączniki do pobrania:

Formularz zgłoszeniowy do udziału w konkursie na najciekawszą ozdobę świąteczną.docx

Regulamin - konkursu na najciekawszą ozdobę świąteczną.doc_____________________________________________________


Nowy Partner programu - Internetowy Sklep Ogrodniczy "Świat Kwiatów" z siedzibą w Warszawie przy ul. Sulejowskiej 56/58 lok. 215 zaprasza rodziny do korzystania z 5% rabatu na cały asortyment sklepu https://sklep.swiatkwiatow.pl/

Sklep Ogrodniczy.jpg

_____________________________________________________


 KONKURS PLASTYCZNY „BIAŁE, CZYSTE ŚWIĘTA BOŻEGO NARODZENIA"

 

Organizator:

Miejski Dom Kultury „Ligota"

 

Temat:

Konkurs jest plastycznym przesłaniem piękna jakim emanują

Święta Bożego Narodzenia, zachwycające nas swoim dostojeństwem, niepowtarzalnym klimatem.

Pokażmy ich czystość, nieskazitelność oraz jedność z naturą i otaczającym nas światem ludzi, fauny i flory.

Temat daje wiele możliwości interpretacyjno twórczych do czego gorąco zachęcamy.

 

Cele konkursu:

-rozwijanie inwencji twórczej i ekspresji plastycznej

-uwrażliwianie na naturalne piękno wokół nas i jego znaczenie w sztuce

-poszerzanie doświadczeń plastycznych

-prezentacja twórczych możliwości uczestników

 

Warunki uczestnictwa:

-wiek uczestników konkursu 4 do 14 lat (przedszkola, szkoła podstawowa)

-prace formatu A-4 powinny być wykonane dowolną techniką płaską umożliwiającą oprawę w ramę za szkłem ( techniki przestrzenne nie będą brane pod uwagę),

-każdy uczestnik ma możliwość wysłania tylko jednej swojej pracy,

-wszystkie prace powinny być opatrzone metryczką na odwrotnej stronie zawierającą:

imię, nazwisko autora pracy, wiek, adres i telefon szkoły lub instytucji, którą reprezentuje uczestnik, imię i nazwisko osoby prowadzącej zajęcia, adres mailowy

-prace należy przesłać lub dostarczyć osobiście w opakowaniu wykluczającym zniszczenie, gdyż organizator nie bierze odpowiedzialności za uszkodzenia prac wynikłe podczas transportu,

-prace przechodzą na własność organizatora, który zastrzega sobie prawo do ich reprodukcji, publikacji i ekspozycji bez zgody autora i bez uiszczania autorowi należności finansowych

- zgłoszenie udziału w konkursie jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na nieodpłatne prawo do rejestracji dowolną techniką zapisu i wykorzystanie zarejestrowanego materiału do celów edukacyjnych i popularyzatorskich.

 

Termin:

Prace należy przesyłać do dnia 7 grudnia 2018r.

 

na adres:

 

Miejski Dom Kultury „Ligota"

ul. Franciszkańska 33

40-708 Katowice

Tel. 32/ 252-32-34, 604 988 657

 

 

Jury konkursu oceniać będzie uczestników w kategoriach wiekowych:

 

- od 4 do 6 lat

- od 7 do 9 lat

- 10 do 14 lat ( szkoła podstawowa)

 

              Ogłoszenie wyników i wręczenie nagród

oraz otwarcie wystawy pokonkursowej odbędzie się:

 

13 grudnia 2018r. o godzinie 18.00

 

w Miejskim Domu Kultury „Ligota"

w Galerii Pod Łukami

 

laureaci konkursu zostaną powiadomieni telefonicznie

 

ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU W KONKURSIE!

 


umk_nas3_dl_przedsiebiorcy_www_str1 kopia - po zmianach.jpg 

umk_nas3_dl_rodzinna_www_str2.jpg

 

 umk_nas3_dl_przedsiebiorcy_www_str2.JPG