Spotkania edukacyjne


Łącznie odbyły się 42 spotkania informacyjno-edukacyjne z zakresu profilaktyki raka jelita-grubego w placówkach Miejskich Domów Kultury w Katowicach, budynku Urzędu Miasta Katowice oraz podczas Śląskiego Dnia Zdrowia w Międzynarodowym Centrum Kongresowym w Katowicach, podczas których można było poznać zasady zdrowego stylu życia (w tym prawidłowej diety) zapobiegające m.in. powstawaniu raka jelita grubego. Spotkania były prowadzone przez osoby z wykształceniem medycznym.

W spotkaniach mogli wziąć udział mieszkańcy województwa śląskiego, którzy w ciągu ostatnich 10 lat nie mieli wykonanego pełnego badania kolonoskopowego, z następujących grup wiekowych:

  • 50–65 lat, niezależnie od wywiadu rodzinnego,
  • 40–49 lat, które mają krewnego pierwszego stopnia, u którego rozpoznano raka jelita grubego,
  • 25–49 lat, z rodzin, w których wystąpił dziedziczny rak jelita grubego niezwiązany z polipowatością̨ (HNPCC). W tej grupie osób konieczne jest potwierdzenie rozpoznania przynależności do rodziny HNPCC z poradni genetycznej na podstawie spełnienia tzw. kryteriów amsterdamskich i ewentualnego badania genetycznego. Członkowie takiej rodziny powinny mieć powtarzane kolonoskopia co 2–3 lata, chyba że badanie genetyczne wskaże, że u danej osoby nie ma mutacji genetycznych i że dana osoba może być zwolniona z wykonywania kontrolnych (nadzorczych) kolonoskopii.


Zobacz także

  1. Informacje o programie
  2. Regulamin