NABÓR KANDYDATÓW DO POWIATOWEJ SPOŁECZNEJ RADY DO SPRAW OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH W KATOWICACH

W związku z kończąca się kadencją Powiatowej Społecznej Rady ds. Osób Niepełnosprawnych Urząd Miasta Katowice ogłasza nabór kandydatów spośród przedstawicieli organizacji działających na rzecz osób niepełnosprawnych do nowej Rady.

Kartę zgłoszenia kandydata do Powiatowej Społecznej Rady ds. Osób Niepełnosprawnych w Katowicach należy złożyć do dnia 30 września 2019 r.

Podstawa  prawna :  Ustawa o samorządzie powiatowym (Dz. U. 2019 r. poz. 511, art. 32 ust. 1 w związku z art. 92 ust. 1 pkt 2), ustawa  o  rehabilitacji zawodowej  i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych z dnia 27 sierpnia 1997r . (Dz.U. 2019r. poz. 1172, art.  44b ust. 1 i 44c ust. 2 i 3), Rozporządzenie  Ministra  Gospodarki,  Pracy i Polityki Społecznej  z  dnia 25 marca 2003 r.  w sprawie organizacji oraz trybu działania wojewódzkich i powiatowych  społecznych rad do  spraw  osób  niepełnosprawnych  (Dz. U. z 2003r. Nr 62, poz. 560, § 9).

Karta zgłoszenia kandydata.pdf

 

Powiatowa Społeczna Rada ds. Osób Niepełnosprawnych

 

W 2019 r. posiedzenia Powiatowej Społecznej Rady ds. Osób Niepełnosprawnych odbywać się będą w każdą drugą środę miesiąca o godz. 12.00, jednak najblizsze posiedzenie Powiatowej Społecznej Rady ds Osób Niepełnosprawnych odbędzie się w środę 2 października 2019 r. o godz. 12.00.

Powiatowa Społeczna Rada do Spraw Osób Niepełnosprawnych została powołana Zarządzeniem Nr 535/2015 Prezydenta Miasta Katowice z dnia 18 listopada 2015 roku w sprawie powołania Powiatowej Społecznej Rady do Spraw Osób Niepełnosprawnych w Katowicach na okres XI 2015 do X 2019 na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018r., poz. 994 z późn. zm.) oraz na podstawie art. 44c ust. 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2018r. poz. 511 z późn.zm.) oraz Uchwałą Nr III/45/18 Rady Miasta Katowice z dnia 20 grudnia 2018r. w sprawie desygnowania na kandydata do Powiatowej Społecznej Rady do Spraw Osób Niepełnosprawnych w Katowicach w składzie:

Jarosław Makowski – radny Rady Miasta Katowice

Bożena Werner- Stowarzyszenie "FAON"

Barbara Grześ – członek Koła Polskiego Związku Niewidomych w Katowicach

Joanna Zarzycka – prezes Stowarzyszenia "FAON"

Jadwiga Jarząb - zastępca  Przewodniczącej Śląskiego Stowarzyszenia Pomocy Dzieciom Specjalnej Troski  i  Osobom z Upośledzeniem Umysłowym oddział „Odrodzenie" w Katowicach Piotrowicach.

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 marca 2003 r. w sprawie organizacji oraz trybu działania wojewódzkich i powiatowych społecznych rad do spraw osób niepełnosprawnych (Dz. U. z dnia 14 kwietnia 2003r., Nr 62, poz. 560) przewodniczącego i wiceprzewodniczącego wybiera się na okres jednego roku. W dniu 10 października  2018 r. Uchwałą nr 9 Powiatowej Społecznej Rady do Spraw Osób Niepełnosprawnych wybrano skład nowego Prezydium:

Barbara Grześ - przewodnicząca Rady

Jadwiga Jarząb - wiceprzewodnicząca Rady

Joanna Zarzycka - sekretarz Rady

Zadania Powiatowej Społecznej Rady do Spraw Osób Niepełnosprawnych

1) inspirowanie przedsięwzięć zmierzających do:

  • integracji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych
  • realizacji praw osób niepełnosprawnych

2) opiniowanie projektów powiatowych programów działań na rzecz osób niepełnosprawnych

3) ocena realizacji projektów

4) opiniowanie projektów uchwał i programów przyjmowanych przez radę powiatu (radę miasta na prawach powiatu) pod kątem ich skutków dla osób niepełnosprawnych.

Zadania i funkcjonowanie Rady określa ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 roku o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2018r. poz. 511 z późn.zm.) oraz Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 marca 2003 roku w sprawie organizacji oraz trybu działania wojewódzkich i powiatowych społecznych rad do spraw osób niepełnosprawnych (Dz. U. z dnia 14 kwietnia 2003r., Nr 62, poz. 560).


Kontakt z Powiatową Społeczną Radą do Spraw Osób Niepełnosprawnych poprzez sekretariat Pełnomocnika Prezydenta do Spraw Osób Niepełnosprawnych tel. 32 259 32 07, e-mail: sylwia.sosinska@katowice.eu lub drogą korespondencyjną na adres:

Powiatowa Społeczna Rada do Spraw Osób Niepełnosprawnych

Urząd Miasta Katowice

ul. Rynek 1

40-003 Katowice
 

Urząd Miasta Katowice Wydział Polityki Społecznej, 40-003 Katowice, ul. Rynek 1,
tel. 32 259 32 07, e-mail: ps@katowice.eu

 

Protokoły  z posiedzeń /pliki do pobrania/
66 15 05 2019.pdf

65 17 04 2019.pdf

64 13 03 2019.pdf

63 13 02 2019.pdf

62 09 01 2019.pdf

61 14112018.pdf

60 10102018.pdf

59 19192018.pdf

58 13062018.pdf

57 16052018r.PDF

56 18042018r.PDF

55 14032018r.PDF
54 14022018.PDF53 10012018.PDF52 08112017.PDF51 11102017.PDF50 13092017.PDF49 14062017.PDF48 10052017.PDF47 12042017.PDF46 08032017.PDF45 11012017.PDF44 07122016.PDF43 09112016.PDF42 14092016.PDF4103062016.PDF40 27042016.PDF39 23032016.PDF38 10022016.PDF37 13012016.PDF36 02122015.PDF

35 30092015.PDF

34 26082015.PDF

33 15072015.PDF

32 10062015.pdf

31 22042015.pdf

30 11032015.pdf

29 1802 2015.pdf

28 14012015.pdf

27 26112014.pdf

26 22102014.pdf

25 17092014.pdf

24 09072014.pdf

23 21052014.pdf22 16042014.pdf21 19032014.pdf20 12022014.pdf19 15012014.pdf18 20112013.pdf