Orzekanie o stopniu niepełnosprawności

Orzekaniem o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności dla mieszkańców Katowic zajmuje się Miejski Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności z siedzibą w Katowicach, przy ulicy Gliwickiej 102.

Godziny przyjęć klientów:

w poniedziałek w godzinach 9.00-16.30
od wtorku do piątku w godzinach 8.00-14.00.

Przewodniczącą Zespołu jest Pani Marta Bugaj.

więcej informacji