MIEJSKI PROGRAM DZIAŁAŃ NA RZECZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH NA LATA 2017-2021 KATOWICE BEZ BARIER

"Miejski Program Działań na Rzecz Osób Niepełnosprawnych na lata 2017- 2021 Katowice bez barier" został przyjęty uchwałą nr XLIII/812/17 Rady Miasta Katowice z dnia 1 czerwca 2017 roku. 

program 2017-2021-09.05 KOREKTA NOWA WERSJA.pdf