MIEJSKI PROGRAM DZIAŁAŃ NA RZECZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH NA LATA 2012-2016- KATOWICE BEZ BARIER

"Miejski Program Działań na Rzecz Osób Niepełnosprawnych na lata 2012- 2016- Katowice bez barier" został przyjęty uchwałą nr XX/430/12 Rady Miasta Katowice dnia 28 marca 2012 roku.  Pełna treść "Miejskiego Programu Działań na Rzecz Osób Niepełnosprawnych na lata 2012-2016- Katowice bez barier"