Informacje Powiatowego Urzędu Pracy

  Powiatowy Urząd Pracywww.pup.katowice.pl

  1. Biuletyn Informacji Publicznej – więcej http://pup.katowice.ibip.pl w zakładce sprawy :
  1. Dla bezrobotnych i poszukujących pracy.
 
Rejestracja bezrobotnego
Rejestracja poszukującego pracy
Prawa i obowiązki osoby bezrobotnej
Status Osoby bezrobotnej i poszukujacej pracy
Formy aktywizacji
Wsparcie finansowe
Druki i formularze do pobrania
Pytania i odpowiedzi
 

 
  1. Dla pracodawców i przedsiębiorców
Informacje o zatrudnianiu niepełnosprawnych :
 

 
  1. Oferty pracy dla osób niepełnosprawnych
więcej www.pup.katowice.pl/oferty - zastosuj filtr "osoby niepełnosprawne"