Świadczenia z PFRON

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Katowicach realizuje zadania finansowe ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Właściwy wniosek należy złożyć w Dziale Osób Niepełnosprawnych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Katowicach, przy ulicy Jagiellońskiej 17 w godzinach przyjęć klientów, tj. poniedziałek od 12.30 do 17.00, natomiast od wtorku do piątku od 08.00 do 12.00  

więcej informacji