Foto na stronę.jpg

Wkrótce mieszkańcy Katowic w trybie głosowania będą mogli zdecydować na co przeznaczyć 10 milionów z Budżetu Obywatelskiego w roku 2015. Listy do głosowania z projektami wyłonionymi w toku weryfikacji opublikujemy już 1 września. Można będzie się z nimi zapoznać na naszej podstronie poświęconej Budżetowi Obywatelskiemu, w dzielnicowych bibliotekach oraz na spotkaniach, które od 3 do 15 września odbędą się we wszystkich jednostkach pomocniczych.

 

Do 30 czerwca 2014r. mieszkańcy Katowic mogli składać projekty zadań publicznych o charakterze lokalnym, dotyczące jednostki pomocniczej odpowiedniej dla miejsca ich zameldowania. W sumie do Budżetu Obywatelskiego wpłynęło 326 wniosków. Najwięcej spośród nich, bo aż 70 dotyczyło infrastruktury drogowej. Tuż za nimi uplasowały się zadania z zakresu sportu, rekreacji oraz zieleni miejskiej. W toku weryfikacji formalnej i merytorycznej wyłoniono projekty, które zostaną zamieszczone na lokalnych listach do głosowania i opublikowane 1 września. Wykaz projektów wraz z opisem zadań będzie dostępny będzie na naszej stronie oraz w dzielnicowych filiach bibliotecznych. O tym, które spośród nich zostaną zrealizowane zadecydują głosy mieszkańców. Głosowanie poprzedzone będzie otwartymi debatami dzielnicowymi, zaplanowanymi w terminie 3–15 września, podczas których wnioskodawcy zaprezentują swoje projekty oraz przedstawią ich założenia i korzyści wynikające z realizacji. Spotkania te będą doskonałą okazją, aby przed oddaniem głosu zapoznać się z projektami zadań dla dzielnicy i wziąć udział w dyskusji. Obecni na nich będą również przedstawiciele Urzędu Miasta Katowice, którzy odpowiedzą na pytania mieszkańców dotyczące Budżetu Obywatelskiego w naszym mieście. Poniżej zamieszczamy harmonogram spotkań, który dostępny jest także w bibliotekach.

 

Harmonogram spotkań dzielnicowych z podziałem na jednostki pomocnicze:

 

3.09.2014 godz. 17.00

JP nr 5 Brynów Część Wschodnia – Os. Zgrzebnioka: Szkoła Podstawowa nr 65, ul. Kukułek 2a

JP nr 12 Koszutka: MDK „Koszutka", ul. M. Grażyńskiego 47

 

4.09.2014 godz. 17.00

JP nr 4 Os. Paderewskiego – Muchowiec: Szkoła Podstawowa nr 12, ul. I. Paderewskiego 46

JP nr 6 Ligota-Panewniki: Szkoła Podstawowa nr 67, ul. Zielona 5

JP nr 13 Bogucice: MDK „Bogucice-Zawodzie", ul. Markiefki 44a

JP nr 16 Janów-Nikiszowiec: Szkoła Podstawowa nr 53, pl. Wyzwolenia 18

 

5.09.2014 godz. 17.00

JP nr 3 Zawodzie: MDK „Bogucice-Zawodzie", ul. Marcinkowskiego 13

JP nr 20 Zarzecze: MDK „Południe", ul. P. Stellera 4

 

8.09.2014 godz. 17.00

JP nr 17 Giszowiec: MDK „Szopienice-Giszowiec", Plac pod Lipami 1, 3-3a

JP nr 8 Os. Witosa: Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 7, ul. Witosa 23

JP nr 2 Załęska Hałda – Brynów Część Zachodnia: Szkoła Podstawowa nr 5, ul. Gallusa 5

 

9.09.2014 godz. 17.00

JP nr 1 Śródmieście: Szkoła Podstawowa nr 1, ul. Jagiellońska 18

JP nr 18 Murcki: MDK „Południe", ul. P. Kołodzieja 42

JP nr 19 Piotrowice-Ochojec: Gimnazjum nr 20, ul. Gen. J. Jankego 160

 

10.09.2014 godz. 17.00

JP nr 21 Kostuchna: Szkoła Podstawowa nr 29, ul. K. Lepszego 2

JP nr 10 Dąb: Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1, ul. Sportowa 29

JP nr 14 Dąbrówka Mała: Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 3, ul. J. Grzegorzka 4

 

11.09.2014 godz. 17.00

JP nr 15 Szopienice-Burowiec: MDK „Szopienice- Giszowiec", ul. Gen. J. Hallera 28

JP nr 9 Os. Tysiąclecia: Szkoła Podstawowa nr 66, ul. B. Krzywoustego 7

 

12.09.2014 godz. 17.00

JP nr 7 Załęże: Szkoła Podstawowa nr 20, ul. J. Zarębskiego 2

 

15.09.2014 godz. 17.00

JP nr 11 Wełnowiec- Józefowiec: Szkoła Podstawowa nr 17,  ul. Dekerta 1

JP nr 22 Podlesie: Szkoła Podstawowa nr 21, ul. J. Malczewskiego 1