Jednostki pomocnicze to 22 obszary, na które podzielone są Katowice.

W Budżecie Obywatelskim jednostki pomocnicze pełnią kluczową rolę, gdyż:

• każda jednostka pomocnicza posiada własną pulę pieniędzy
• w formularzu należy wskazać, jakiej jednostki pomocniczej dotyczy zadanie
• wnioskodawca musi być zameldowany w danej jednostce pomocniczej i zebrać poparcie 15 innych osób powyżej 16 roku życia, które również są w niej zameldowaneW I edycji Budżetu Obywatelskiego do wydania jest 10 mln zł. Kwota ta została podzielona na poszczególne jednostki pomocnicze w następujący sposób:


• 4 mln zł rozdysponowano w równych częściach pomiędzy wszystkie jednostki pomocnicze
• 6 mln zł zostało podzielone proporcjonalnie do liczby mieszkańców każdej jednostki pomocniczej (dot. ludności zameldowanej ustalonej według stanu na dzień 31 grudnia 2013 r.)


Śródmieście
Jednostka Pomocnicza nr 1
liczba mieszkańców - 30 367
pula środków - 796 315,00 zł

Załęska Hałda - Brynów Część Zachodnia
Jednostka Pomocnicza nr 2
liczba mieszkańców – 15 092
pula środków - 487 215,00 zł

Zawodzie
Jednostka Pomocnicza nr 3
liczba mieszkańców – 12 537
pula środków - 435 513,00 zł

Osiedle Paderewskiego – Muchowiec
Jednostka Pomocnicza nr 4
liczba mieszkańców – 11 531
pula środków - 415 156,00 zł

Brynów Część Wschodnia - Osiedle Zgrzebnioka
Jednostka Pomocnicza nr 5
liczba mieszkańców – 6 730
pula środków - 318 004,00 zł

Ligota-Panewniki
Jednostka Pomocnicza nr 6
liczba mieszkańców – 30 768
pula środków - 804 430,00 zł

Załęże
Jednostka Pomocnicza nr 7
liczba mieszkańców – 10 340
pula środków - 391 055,00 zł

Osiedle Witosa
Jednostka Pomocnicza nr 8
liczba mieszkańców – 12 604
pula środków - 436 869,00 zł

Osiedle Tysiąclecia
Jednostka Pomocnicza nr 9
liczba mieszkańców – 22 345
pula środków - 633 984, 00 zł

Dąb
Jednostka Pomocnicza nr 10
liczba mieszkańców – 7 640
pula środków - 336 419,00 zł

Wełnowiec-Józefowiec
Jednostka Pomocnicza nr 11
liczba mieszkańców – 14 943
pula środków - 484 200,00 zł

Koszutka
Jednostka Pomocnicza nr 12
liczba mieszkańców – 11 309
pula środków - 410 663,00 zł

Bogucice
Jednostka Pomocnicza nr 13
liczba mieszkańców – 14 877
pula środków - 482 864,00 zł

Dąbrówka Mała
Jednostka Pomocnicza nr 14
liczba mieszkańców – 5 382
pula środków - 290 727,00 zł

Szopienice-Burowiec
Jednostka Pomocnicza nr 15
liczba mieszkańców – 15 354
pula środków - 492 517,00 zł

Janów – Nikiszowiec
Jednostka Pomocnicza nr 16
liczba mieszkańców – 10 458
pula środków - 393 443,00 zł

Giszowiec
Jednostka Pomocnicza nr 17
liczba mieszkańców – 17 173
pula środków - 529 325,00 zł

Murcki
Jednostka Pomocnicza nr 18
liczba mieszkańców – 5 409
pula środków - 291 273,00 zł

Piotrowice – Ochojec
Jednostka Pomocnicza nr 19
liczba mieszkańców – 24 017
pula środków - 667 818,00 zł

Zarzecze
Jednostka Pomocnicza nr 20
liczba mieszkańców – 2 336
pula środków -229 089,00 zł

Kostuchna
Jednostka Pomocnicza nr 21
liczba mieszkańców – 9 418
pula środków - 372 398,00 zł

Podlesie
Jednostka Pomocnicza nr 22
liczba mieszkańców – 5 876

pula środków - 300 723 ,00 zł


W przypadku braku pewności co do prawidłowości przyporządkowania ulicy zamieszkania do odpowiedniej jednostki pomocniczej, zachęcamy do zapoznania się z załączonym poniżej wykazem.Wykaz Jednostek Pomocniczych z ulicami.pdf