Od 17-21 września mieszkańcy Katowic w trybie głosowania będą mogli zdecydować na co przeznaczyć 10 milionów z Budżetu Obywatelskiego w roku 2015. Zanim to nastąpi, podpowiadamy jak dowiedzieć się więcej o projektach dla konkretnych dzielnic i prawidłowo oddać głos.
 
Do 30 czerwca 2014r. mieszkańcy mogli składać projekty zadań publicznych o charakterze lokalnym, dotyczące jednostki pomocniczej odpowiedniej dla miejsca ich zameldowania. W sumie do Budżetu Obywatelskiego wpłynęło 326 wniosków. Najwięcej spośród nich, bo aż 70, dotyczyło infrastruktury drogowej. Tuż za nimi uplasowały się zadania z zakresu sportu, rekreacji oraz zieleni miejskiej. W toku weryfikacji formalnej i merytorycznej wyłoniono projekty, które zostały zamieszczone na lokalnych listach do głosowania i opublikowane 1 września.
 
Z projektami zakwalifikowanymi do głosowania można się zapoznać tutaj, w dzielnicowych filiach Miejskiej Biblioteki Publicznej w Katowicach oraz na spotkaniach, które od 3 do 15 września 2014 r. będą się odbywać we wszystkich jednostkach pomocniczych Katowic. Podczas spotkań wnioskodawcy zaprezentują swoje pomysły, przedstawią ich założenia i korzyści wynikające z realizacji. Będzie to doskonała okazja, aby przed oddaniem głosu zapoznać się z projektami zadań dla dzielnicy i wziąć udział w dyskusji. Szczegółowy harmonogram debat dostępny jest tutaj oraz w bibliotekach. Zachęcamy do aktywnego udziału!

O
d 17 do 21 września 2014 r. potrwa powszechne, bezpośrednie i jawne głosowanie. Mieszkańcy będą mieli możliwość wyboru jednego zadania, zakwalifikowanego do etapu głosowania w ich jednostce pomocniczej, poprzez postawienie znaku „X” przy wybranym projekcie. Głosować mogą osoby zameldowane w Katowicach na pobyt stały lub czasowy, które mają ukończone 16 lat oraz wylegitymują się dokumentem ze zdjęciem i znają swój numer PESEL (np. dowód osobisty, legitymacja szkolna). Każdy uprawniony może zagłosować jeden raz na jeden projekt z wykazu pozytywnie zweryfikowanych, wypełniając osobiście kartę do głosowania i wrzucając ją do urny, znajdującej się w lokalnym punkcie do głosowania. W przypadku zagłosowania w dwóch lub więcej jednostkach pomocniczych lub poprzez oddanie głosu co najmniej dwa razy w danej jednostce pomocniczej - wszystkie głosy uznaje się za nieważne. ​Mieszkańcy mogą głosować tylko w lokalnych punktach należących do jednostki pomocniczej właściwej dla ich miejsca zameldowania. Przed przystąpieniem do głosowania warto się upewnić, do której dzielnicy jest przypisany nasz adres. Wykaz 22 jednostek z podziałem na ulice znajduje się tutaj oraz w bibliotekach. Aby głos był ważny, należy na karcie czytelnie wpisać imię, nazwisko, adres zamieszkania, nr PESEL oraz podpisać oświadczenie znajdujące się pod listą projektów.
 
Wyniki głosowania poznamy do 30 września. Zrealizowane zostaną te zadania, które otrzymały najwięcej głosów, aż do wyczerpania puli środków przewidzianych dla danej jednostki pomocniczej. Oznacza to, że jeśli zwycięski projekt nie wykorzystuje całej puli, realizowane będą kolejne projekty, które zdobyły najwięcej głosów i mieszczą się w kwocie pozostałej do dyspozycji.

 

Lista punktów do głosowania w filiach MBP oraz MDK z podziałem na Jednostki Pomocnicze:

JP nr 1 Śródmieście: ul. Ligonia 7, ul. Poniatowskiego 14, ul. Młyńska 5, ul. Rybnicka 11,
ul. Słowackiego 20
JP nr 2 Załęska Hałda – Brynów Część Zachodnia: ul. Grzyśki 19a
JP nr 3 Zawodzie: ul. Roździeńskiego 88a, ul. Marcinkowskiego 13
JP nr 4 Os. Paderewskiego – Muchowiec: ul. Paderewskiego 65
JP nr 5 Brynów Część Wschodnia – Os. Zgrzebnioka: ul. Brynowska 53a
JP nr 6 Ligota – Panewniki: ul. Franciszkańska 25, ul. Studencka 16
JP nr 7 Załęże: ul. Gliwicka 93
JP nr 8 Osiedle Witosa: ul. Witosa 18b
JP nr 9 Osiedle Tysiąclecia: ul. Piastów 20, ul. Bolesława Chrobrego 2
JP nr 10 Dąb: ul. Krzyżowa 1
JP nr 11 Wełnowiec - Józefowiec: ul. Bytomska 8a, ul. ks. Ściegiennego 45
JP nr 12 Koszutka: ul. Grażyńskiego 47
JP nr 13 Bogucice: ul. Wajdy 21, ul. Słowiańska 1, ul. Ks. Markiefki 44a
JP nr 14 Dąbrówka Mała: ul. Strzelców Bytomskich 21b
JP nr 15 Szopienice - Burowiec: ul. Obrońców Westerplatte  10, ul. Gen. Hallera 28
JP nr 16 Janów - Nikiszowiec: ul. Zamkowa 45, ul. Rymarska 4 Muzeum Historii Katowic
JP nr 17 Giszowiec: ul. Przyjazna 7a, Plac Pod Lipami 1; 3-3a
JP nr 18 Murcki: ul. Samsonowicza 27
JP nr 19 Piotrowice – Ochojec: ul. Gen. Jankego 183, ul. Radockiego 70a
JP nr 20 Zarzecze: ul. P. Stellera 4
JP nr 21 Kostuchna: ul. Szarych Szeregów 62, T. Boya - Żeleńskiego 83
JP nr 22 Podlesie: ul. Uniczowska 36

Punkty będą czynne w dniach 17-19 września godz. 8.00-19.00 oraz 20-21 września godz. 9.00-17.00.


 

Szanowni Państwo,


 

informujemy, że w Jednostkach Pomocniczych, w których filie Miejskiej Biblioteki Publicznej nie są przystosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych istnieje możliwość zagłosowania na projekty do Budżetu Obywatelskiego Katowice 2015 z pomocą pracowników Biura Prasowego. Mieszkańcy Podlesia, Zawodzia, Dąbrówki Małej, Ligoty i Panewnik, Brynów cz. Wschodnia – Osiedle Zgrzebnioka, Piotrowice – Ochojec, Bogucice, którzy posiadają orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności mogą zgłosić chęć oddania głosu w Biurze Prasowym pod nr tel. 32 25 93 654 lub pod adresem mailowym budzetobywatelski@katowice.eu , do dnia 19 września do godz. 15.30.


Zapraszamy do zapoznania się z wynikami głosowania nad wnioskami złożonymi do Budżetu Obywatelskiego Katowice 2015. 


WYNIKI - PUBLIKACJA.pdf