Komunikaty

 
Data pager
Rozmiar strony
PageSizeComboBox
select
Strona 1 z 266, wyniki od 1 do 10 z 2656
20.04.2018
Oferta Międzynarodowej Organizacji Soroptimist International Klub Silesia na realizację zad. publ. w trybie tzw. "małych grantów" pn. "Mały turniej gry w kręgle"
18.04.2018
Oferta Śląskiego Stowarzyszenia Edukacji i Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych "Akcent" na realizację zadania publicznego pn.: "5. Osiedlowy Bieg Integracyjny im. Braci Marka i Leszka Turskich", w trybie tzw. "małych grantów".
17.04.2018
Oferta Śląskiego Stowarzyszenia "SZANSA" na realizację zadania publicznego pn.: "Aktywizacja psycho-ruchowa starszych osób niepełnosprawnych i ich rodzin będących mieszkańcami Katowic...", w trybie tzw. "małych grantów".
17.04.2018
Oferta Towarzystwa Sportowego Reprezentacji Śląskiej Ligi Górniczej na realizację zadania publicznego pn "Mistrzostwa Świata RUSSIA 2018 Turniej piłki nożnej 5 osobowej" w trybie tzw. Małego Grantu
13.04.2018
Prezydent Miasta Katowice ogłasza otwarty konkurs ofert o udzielenie dotacji z budżetu miasta Katowice podmiotom uprawnionym na realizację zadania...
10.04.2018
Otwarty konkurs ofert o udzielenie dotacji z budżetu miasta Katowice podmiotom uprawnionym na realizację zadania: "Wspieranie działań na rzecz osób niepełnosprawnych, w tym przewlekle chorych, poprzez integrację z otoczeniem i aktywizację społeczną".
10.04.2018
Otwarty konkurs ofert o udzielenie dotacji z budżetu miasta Katowice podmiotom uprawnionym na realizację zadania: „Zwiększenie świadomości prawnej społeczeństwa poprzez edukację prawną"
10.04.2018
Otwarty konkurs ofert o udzielenie dotacji z budżetu miasta Katowice podmiotom uprawnionym na realizację zadania: „Działalność na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechniania i ochrony praw dziecka"