Komunikaty

 
Data pager
Rozmiar strony
PageSizeComboBox
select
Strona 1 z 272, wyniki od 1 do 10 z 2712
18.07.2018
Oferta Stowarzyszenia Społeczno Kulturalno Sportowego SILESIA na realizację zadania publicznego pn "Ogólnodostępny Turniej Piłki Nożnej Memoriał A. Mielęckiego 2018" w trybie tzw. Małego Grantu
17.07.2018
Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego pn. „Udzielenie schronienia, posiłku i niezbędnego ubrania w ramach zadania pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównania szans tych rodzin
11.07.2018
Wyniki otwartego konkursu ofert na realizację zadania: "Udzielenie schronienia, posiłku i niezbędnego ubrania"
06.07.2018
Otwarty konkurs ofert na realizację zadania pn. "ORGANIZACJA OPIEKI NAD DZIEĆMI W WIEKU DO LAT 3 SPRAWOWANEJ W FORMIE ŻŁOBKA"
04.07.2018
​Oferta Fundacji Cambio na realizację zadania pn. "Człowiek - bez względu na swój wiek i sprawność - znajduje się w centrum wydarzeń" w trybie tzw. małych grantów
03.07.2018
Oferta Trzeźwościowego Stowarzyszenia Kulturalno-Turystycznego na realizację zadania publicznego pn.: „XXVII Ogólnopolski Przegląd Abstynenckiej Twórczości Artystycznej – Zamczysko 2018”, w trybie tzw. "małych grantów".
29.06.2018
Oferta Stowarzyszenia Rodzin i Przyjaciół Osób z Zespołem Downa SZANSA na realizację zadania publicznego pn.: "Zajęcia edukacyjno-rozwijające szansą na usamodzielnienie w życiu społecznym Osób z Zespołem Downa", w trybie tzw. "małych grantów".
26.06.2018
Wyniki otwartego konkursu ofert na zadanie publiczne pn. "Zwiększenie świadomości prawnej społeczeństwa poprzez edukację prawną"
26.06.2018
Oferta Polskiego Związku Niewidomych Okręg Śląski - Koło w Katowicach na realizację zadania publicznego pn.: "Święto Białej Laski, Wigilijne Spotkanie Opłatkowe", w trybie tzw. "małych grantów".
22.06.2018
Wyniki otwartego konkursu ofert na realizację zadania: "Wspieranie działań na rzecz osób niepełnosprawnych, w tym przewlekle chorych, poprzez integrację z otoczeniem i aktywizację społeczną".