Komunikaty

 
Data pager
Rozmiar strony
PageSizeComboBox
select
Strona 1 z 280, wyniki od 1 do 10 z 2798
15.10.2018
Otwarty konkurs ofert na realizację w 2019 roku zadania pn. "Udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej oraz swiadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego i edukacji prawnej"
10.10.2018
Oferta Stowarzyszenia Seniorzy i Przyjaciele na realizację zadania publicznego pn.: "Śląski Dzień Seniora" (mały grant)​
08.10.2018
Oferta Towarzystwa Miłośników Dębu na realizację zadania publicznego pt. "Wigilia dla Seniorów" (mały grant)
05.10.2018
Oferta Katowickiej Federacji Sportów Amatorskich na realizację zadania publicznego pod nazwą "Rozgrywki piłki nożnej 6-osobowej Katowicka Liga Szóstek" w trybie tzw. Małego Grantu
05.10.2018
Oferta Śląskiego Stowarzyszenia Pomocy Dzieciom Specjalnej Troski i Osobom z Upośledzeniem Umysłowym oddział "Odrodzenie" na realizację zadania pn. "Święta w Odrodzeniu" (mały grant)​
05.10.2018
Oferta Stowarzyszenia Regionalne Centrum Wolontariatu na realizację zadania publicznego pn.: "Gala Wolontariatu 2018", w trybie tzw. "małych grantów".
05.10.2018
Oferta na realizację zadania publicznego pn."Potańcówka andrzejkowa dla katowickich seniorów", w trybie tzw. "małych grantów".
27.09.2018
Oferta Fundacji Podaruj Nadzieję, na realizację zadania publicznego pn.: "Winne ubrania", w trybie tzw. "małych grantów".