Aktualności

 
Data pager
Rozmiar strony
PageSizeComboBox
select
Strona 1 z 115, wyniki od 1 do 10 z 1142
13.02.2019
Zapraszamy organizacje do skorzystania z dotacji w ramach Programu Rozwoju Organizacji Obywatelskich na lata 2018–2030.
11.02.2019
WCZK w Katowicach informuje, że IMGW-PIB Centralne Biuro Prognoz Meteorologicznych w Krakowie wydało ostrzeżenie meteorologiczne nr 16 z dnia 11.02.2019 r. dotyczące wystąpienia na terenie Katowic zjawiska: oblodzenie/1
11.02.2019
Komunikat do właścicieli i zarządców budynków w związku z trwającym sezonem grzewczym
08.02.2019
Miasto Katowice we współpracy z katowicką Policją rozpoczęło wielką akcję dotyczącą bezpieczeństwa katowickich Seniorów
05.02.2019
WCZK w Katowicach przekazuję informację o ryzyku przekroczenia w dniach 05.-06.02.2019 r. wartości dobowej 150 µg/m3 dla pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu dla Miasta Katowic
05.02.2019
Kolejne dwa projekty zgłoszone przez miasto w konkursach unijnych przyczynią się podniesienia jakości kształcenia zawodowego oraz aktywizacji zawodowej mieszkańców Katowic
04.02.2019
WCZK w Katowicach informuje, że IMGW-PIB Centralne Biuro Prognoz Meteorologicznych w Krakowie wydało ostrzeżenie meteorologiczne nr 15 z dnia 04.02.2019 r. dotyczące wystąpienia na terenie Katowic zjawiska: oblodzenie/1
31.01.2019
WCZK w Katowicach przekazuję informację o ryzyku przekroczenia w dniu 31.01.2019 r. wartości dobowej 150 µg/m3 dla pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu dla Miasta Katowic
28.01.2019
Wiemy na co mieszkańcy chcą przeznaczyć milion złotych w Katowicach
28.01.2019
WCZK w Katowicach informuje, że IMGW-PIB Centralne Biuro Prognoz Meteorologicznych w Krakowie wydało ostrzeżenie meteorologiczne nr 13 z dnia 28.01.2019 r. dotyczące wystąpienia na terenie Katowic zjawiska: oblodzenie/1