09 listopada 2018
Ogłoszenie o rozpoczęciu głosowania na członków Rady Seniorów Miasta Katowice
Ogłoszenie o rozpoczęciu głosowania na członków Rady Seniorów Miasta Katowice

Rozpoczynamy głosowanie na członków Rady Seniorów Miasta Katowice.


Informujemy, że rozpoczyna się głosowanie w wyborach uzupełniających na 1 kandydata na członka Rady Seniorów Miasta Katowice.

Zapraszamy organizacje pozarządowe, kluby seniora, uniwersytety trzeciego wieku oraz inne podmioty działające na rzecz osób starszych w Katowicach do głosowania.


Zgodnie ze Statutem Rady Seniorów Miasta Katowice każda organizacja pozarządowa działająca na terenie miasta Katowice oraz podmioty, o których mowa w ust.2 wymienionej uchwały może oddać głos na jednego kandydata tj.

  • organizacje pozarządowe działające na rzecz osób w wieku senioralnym,

  • kluby seniora,

  • uniwersytety trzeciego wieku

  • inne podmioty działające na rzecz osób starszych.


Głos oddaje się na załączonej karcie do głosowania oraz poprzez wrzucenie karty do głosowania do specjalnie przygotowanej i zalakowanej urny wyborczej, znajdującej się w Wydziale Polityki Społecznej, ul. Rynek 1, pokój 807 w godzinach od 7:30 – 15:30 oraz w Centrum Organizacji Pozarządowych w Katowicach przy ul. Młyńskiej 5, w poniedziałki, środy i piątki w godzinach od 9:00 – 17:00, wtorki i czwartki od 11:00 – 19:00, w terminie od 13.11.2018r. do 27.11.2018r.


Głosujący jest zobowiązany do złożenia upoważnienia do głosowania w imieniu podmiotu, który reprezentuje oraz potwierdzenia udziału w głosowaniu poprzez złożenie podpisu na liście.


Zachęcamy do udziału w głosowaniu.


Lista osób zgłoszonych do Rady Seniorów Miasta Katowice:


  1. Urszula Michalska Międzynarodowa Organizacja Soroptymist International Klub Silesia w Katowicach, ul. Łabędzia 8/9, Katowice

  2. Krystyna Wiśnioch - Międzyzakładowa Organizacja Związkowa N.S.Z.Z „Solidarność” w Samodzielnych Publicznych Zakładach Opieki Zdrowotnej Miasta Katowic, ul. PCK 1, Katowice,Załącznik:

1. Karta do głosowania na członków Rady Seniorów Miasta Katowice

Karta do głosowania.doc