08 lutego 2018
Czad zabija
Akcja straży pożarnej z Katowic

​Straż Pożarna z Katowic przypomina o kilku zasadach pozwalających uniknąć zaczadzenia oraz zachęca do obejrzenia poniższego video. Pamiętajmy, że czad to cichy zabójca.


A oto kilka porad, aby uniknąć zaczadzenia oraz pożaru:

– przeprowadzać kontrole techniczne, sprawdzać szczelność przewodów kominowych, systematycznie je czyścić,

– użytkować sprawne techniczne urządzenia, w których odbywa się proces spalania, zgodnie z instrukcją producenta,

– stosować urządzenia posiadające stosowne dopuszczenia do sprzedaży,

– zachować bezpieczną odległość przenośnych urządzeń grzewczych od mebli, firan i  innych przedmiotów palnych,

– nie przykrywać urządzeń grzewczych żadnymi przedmiotami,

– nie pozostawiać urządzeń bez dozoru, przed opuszczeniem mieszkania wyłączyć urządzenie z prądu,

– nie przeciążać instalacji nadmierną ilością podłączonych urządzeń.

– nie zaklejać i nie zasłaniać w inny sposób kratek wentylacyjnych,

– w przypadku wymiany okien na nowe, sprawdzić poprawność działania wentylacji, ponieważ nowe okna są najczęściej o wiele bardziej szczelne w stosunku do wcześniej stosowanych w budynku i mogą pogarszać wentylację,

– systematycznie sprawdzać ciąg powietrza, np. poprzez przykładanie kartki papieru do otworu bądź kratki wentylacyjnej; jeśli nic nie zakłóca wentylacji, kartka powinna przywrzeć do otworu lub kratki,

– często wietrzyć pomieszczenie, w których odbywa się proces spalania (kuchnie, łazienki wyposażone w termy gazowe), a najlepiej zapewnić, nawet niewielkie, rozszczelnienie okien,

– nie bagatelizować objawów duszności, bólów i zawrotów głowy, nudności, wymiotów, oszołomienia, osłabienia, przyspieszenia czynności serca i oddychania, gdyż mogą być sygnałem, że ulegamy zatruciu czadem; w takiej sytuacji należy natychmiast przewietrzyć pomieszczenie, w którym się znajdujemy i zasięgnąć porady lekarskiej