10 czerwca 2019
Oferta Rzymskokatolickiej Parafii Matki Boskiej Częstochowskiej na realizację zadania publicznego pn. Festyn parafialny Kole Fary (mały grant)
Oferta Rzymskokatolickiej Parafii Matki Boskiej Częstochowskiej ...

​Oferta Rzymskokatolickiej Parafii Matki Boskiej Częstochowskiej na realizację zadania publicznego pn. Festyn parafialny Kole Fary (mały grant)

Mały grant - Festyn parafialny Kole Fary.pdf