28 grudnia 2018
Wyniki otwartego konkursu ofert na realizację zadania: „Organizacja opieki nad dziećmi do lat 3 sprawowanej w formie żłobka”
Wyniki otwartego konkursu ofert na realizację zadania: „Organizacja opieki nad dziećmi do lat 3 sprawowanej w formie żłobka”

Wyniki otwartego konkursu ofert na realizację zadania: „Organizacja opieki nad dziećmi do lat 3 sprawowanej w formie żłobka”

Zarządzenie nr 91/2018