03 stycznia 2018
Informacja dla mieszkańców Katowic wykorzystujących wyroby zawierające azbest.
Prezydent Miasta Katowice przypomina o corocznym obowiązkowym przekazywaniu "Informacji o wyrobach zawierających azbest" w terminie do dnia 31 stycznia.

Szanowni Mieszkańcy,


Przypominam o corocznym obowiązkowym przekazywaniu „Informacji o wyrobach zawierających azbest” w terminie do dnia 31 stycznia.

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 13 grudnia 2010 r. w sprawie wymagań w zakresie wykorzystywania wyrobów zawierających azbest oraz wykorzystywania i oczyszczania instalacji lub urządzeń, w których były lub są wykorzystywane wyroby zawierające azbest (Dz.U.2011.8.31) nakłada przedmiotowy obowiązek na właściciela, zarządcę lub użytkownika miejsc, w których był lub jest wykorzystywany azbest lub wyroby zawierające azbest wykonania inwentaryzacji wyrobów zawierających azbest.

Osoby fizyczne niebędące przedsiębiorcami przedkładają informację odpowiednio wójtowi, burmistrzowi lub prezydentowi miasta.

Przedsiębiorca wykorzystujący wyroby zawierające azbest powinien przedłożyć informację właściwemu marszałkowi województwa.


Szczegółowe informacje dotyczące powyższego znajdują się pod adresem:

https://www.sekap.pl/katalog.seam?cid=15121

w zakładkach:

ochrona środowiska → odpady → informacja o wyrobach zawierających azbest, miejscu ich wykorzystania lub o zakończeniu ich używania.