Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości

Rowerem Pomiń łącza nawigacjiZespol_konsultacyjny_ds._polityki_rowerowej

 

Zespół konsultacyjny ds. polityki rowerowej​

​​​Na mocy Uchwały Nr XLVI/1069/14 Rady Miasta Katowice z dnia 26 lutego 2014 roku w sprawie przyjęcie "Polityki Rowerowej Miasta Katowice" utworzone zostały dwa instrumenty organizacyjne w celu wdrażania niniejszego dokumentu. Prócz Przedstawiciela Miasta Katowice ds. realizacji Polityki Rowerowej jest to "Zespół konsultacyjny ds. Polityki Rowerowej Miasta Katowice". W skład zespołu wchodzą przedstawiciele katowickiego środowiska rowerowego, przedstawiciele organizacji pozarządowych zajmujących się tematyką rowerową, przedstawiciele Urzędu Miasta Katowice i jednostek organizacyjnych miasta (Zakładu Zieleni Miejskiej i Miejskiego Zarządu Ulic i Mostów w Katowicach). Spotkania zespołu są otwarte dla mieszkańców Katowic zainteresowanych poruszanymi tematami związanymi z rozwojem transportu rowerowego. Informacje o terminach i miejscu kolejnego posiedzenia zespołu, są każdorazowo zamieszczane na stronie internetowej www.rowerem.katowice.eu w "Aktualnościach" oraz na stronie głównej Miasta Katowice www.katowice.eu.

Zobacz też

Projekt Budowa Portalu Korporacyjnego Urzędu Miasta Katowice współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013

Logo - Program regionalny - Narodowa Strategia Spójności
Logo - Śląsk - Pozytywna Energia
Logo - Unia Europejska - Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego - realna odpowiedź na realne problemy

Log