Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości

Rowerem Pomiń łącza nawigacjiStrona-glowna

​​​​rowery.jpg

​​

  
Grafika
Treść
Kolejne przetargi na inwestycje rowerowe i drogowe w Katowicach

Trwa przetarg na inwestycje na Meteorologów.jpg

Miejski Zarząd Ulic i Mostów w Katowicach rozpoczął przetargi na kolejne inwestycje w infrastrukturę rowerową oraz drogową w mieście. Wykonawcy wyłonieni w tych przetargach zajmą się takimi robotami jak: budowa drogi dla pieszych i rowerów wzdłuż ulicy Meteorologów, budowa drogi rowerowej wzdłuż ulicy Granicznej, a także budowa ronda na skrzyżowaniu ulic Strzelców Bytomskich i Pod Młynem.

- Sukcesywnie rozwijamy infrastrukturę dla rowerzystów – od 2015 roku w Katowicach powstały 52 km takiej infrastruktury. Oprócz budowy pierwszej w naszym mieście velostrady, która połączy Brynów z Giszowcem, działamy także na innych frontach. Trwa procedura przetargowa, która ma wyłonić wykonawców budowy drogi rowerowej wzdłuż części ul. Granicznej oraz trzeciego, ostatniego już, odcinka drogi dla pieszych i rowerów wzdłuż ul. Meteorologów, która docelowo poprawi bezpieczeństwo i komfort poruszania się rowerzystów łącząc os. Zgrzebnioka z ul. Francuskąmówi Marcin Krupa, prezydent Katowic.

Droga dla pieszych i rowerów na kolejnym docinku Meterologów

Przetarg dotyczy budowy drogi dla pieszych i rowerów na odcinku od ul. Bazaltowej do ul. Francuskiej, o długości nieco ponad 650 m. Dzięki tej realizacji poprawi się płynność przemieszczania rowerzystów, a także zwiększy się wygoda i bezpieczeństwo zarówno ich, jak i pozostałych uczestników ruchu. Nowa droga dla pieszych i rowerów poprowadzona zostanie po stronie ogródków działkowych zlokalizowanych przy ul. Meteorologów i będzie biegła od skrzyżowania z ul. Bazaltową do ul. Francuskiej.  W przetargu na realizację prac przewidziano 45 dni, a zainteresowani wykonawcy mogą składać oferty do 29 lutego. Realizacja tej inwestycji jest wynikiem wyboru dokonanego w ramach Budżetu Obywatelskiego, wniosek ten w głosowaniu dla projektów lokalnych z Brynowa cz. wschodniej-os. Zgrzebnioka uzyskał 466 głosów.

Jednocześnie trwa przetarg na roboty budowalne przy sąsiadującym, 260-metrowym odcinku ul. Meteorologów, pomiędzy ul. Porfirową i Bazaltową. W tym przypadku otwarcie ofert nastąpi 23 lutego.

Rowerem do centrum

Kolejne istotne zadanie również realizowane w związku z wynikiem głosowania przeprowadzonego w ramach Budżetu Obywatelskiego, to budowa drogi rowerowej wzdłuż ul. Granicznej od Ronda Zenktelera do ul. Sikorskiego. Realizacja tej inwestycji wiąże się z robotami ziemnymi i przebudową istniejącego chodnika na odcinku ponad 300 metrów. Ponadto na odcinku od ul. Sikorskiego do ul. Krasińskiego zostanie namalowany znak P-27, czyli tzw. „sierżant rowerowy" - „Sierżanty rowerowe" pojawiły się w Polsce pod koniec 2015 roku dzięki nowelizacji rozporządzenia w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach, a formalna definicja tego znaku poziomego brzmi „kierunek i tor ruchu roweru" – mówi Piotr Handwerker, dyrektor Miejskiego Zarządu Ulic i Mostów, który odpowiada za realizację tej inwestycji. Otwarcie ofert  zaplanowane jest na 28 lutego. Podobnie jak we wspomnianej wcześniej inwestycji, w tym przypadku wybrany wykonawca również będzie miał 45 dni na przeprowadzenie prac od momentu przekazania placu budowy.

Budowa ronda na skrzyżowaniu ul. Strzelców Bytomskich i Pod Młynem

Następna inwestycja dotyczy kierowców poruszających się przez Dąbrówkę Małą. Prowadzony jest przetarg mający wyłonić wykonawcę ronda, które powstanie na skrzyżowaniu ulic Strzelców Bytomskich i Pod Młynem. Wyłoniony w przetargu wykonawca przebuduje to miejsce, tworząc trzywlotowe rondo, które upłynni ruch i ułatwi kierowcom poruszanie się. Każdy z wlotów skrzyżowania będzie „skanalizowany", czyli przeciwne kierunki ruchu zostaną oddzielone wyspą kierunkową. Dodatkowo przejścia dla pieszych zostaną przesunięte w kierunku ronda i doświetlone, tak by zwiększyć bezpieczeństwo osób z nich korzystających. Potencjalni wykonawcy mogą składać swoje oferty na realizację tej inwestycji do 1 marca br. 


 
Kolejne inwestycje rowerowe w Katowicach

Droga rowerowa na Mysłowickiej zyska nową nawierzchnię_fot. KAW.jpg

Ulica Mysłowicka, rejon ulicy Meteorologów oraz odcinek łączący ulice Kościuszki i Barbary - rozpoczęły się trzy postępowania przetargowe na inwestycje rowerowe w tych lokalizacjach. W Giszowcu prace będą dotyczyły wymiany dotychczasowej nawierzchni na asfaltową, natomiast w Śródmieściu i Brynowie powstaną nowe odcinki infrastruktury rowerowej.

- Sukcesywnie budujemy nową infrastrukturę dla rowerzystów – od 2015 roku powstały w Katowicach 52 km infrastruktury rowerowej. Oprócz przygotowywania do budowy velostrady działamy także na innych frontach. Wzdłuż ulicy Mysłowickiej będziemy wymieniać nawierzchnię z kostki brukowej na asfaltową, co powinno zwiększyć komfort przejeżdżających tamtędy rowerzystów. Będziemy także kontynuować budowę drogi dla pieszych i rowerów wzdłuż ul. Meteorologów, tu szukamy wykonawcy inwestycji, która docelowo połączy os. Zgrzebnioka z ul. Francuską – mówi Marcin Krupa, prezydent Katowic.

Nowa nawierzchnia na ul. Mysłowickiej

Wybrany w postępowaniu przetargowym wykonawca będzie miał za zadanie wymienić dotychczasową nawierzchnię drogi rowerowej wzdłuż ulicy Mysłowickiej na asfaltową. - To odcinek o długości ok. 600 metrów, znajdujący się pomiędzy ulicą Kolistą a ulicą Szopienicką. Zakres prac obejmuje m.in. roboty ziemne i rozbiórkowe, ułożenie podbudowy i nawierzchni, ułożenie warstwy ścieralnej – tłumaczy Piotr Handwerker, dyrektor Miejskiego Zarządu Ulic i Mostów w Katowicach. Przewidywany czas na realizację inwestycji, jaki będzie miał wykonawca, to 45 dni. Obecnie trwa przyjmowanie ofert od zainteresowanych wykonawców. Ich otwarcie zaplanowano na 19 lutego.

Wymiana nawierzchni drogi rowerowej to wykonanie projektu, który został zgłoszony do Budżetu Obywatelskiego i w 2021 roku wybrany głosami mieszkańców Giszowca do realizacji.

Coraz większa sieć dróg rowerowych w Giszowcu

Wspomniany odcinek drogi rowerowej, który będzie modernizowany, łączy się z drogą biegnącą wzdłuż ulicy Szopienickiej. Korzystający z niej rowerzyści mogą się nią dostać do Nikiszowca i dalej w stronę Szopienic lub – jeśli skręcą w ulicę Gospodarczą – do os. Paderewskiego. Z kolei przy ulicy Kolistej i Mysłowickiej, czyli na zachód od modernizowanego odcinka, realizowana jest obecnie nowa część katowickiej infrastruktury rowerowej. Ta będzie zaczynała się od przejazdu rowerowego w rejonie zjazdu do sklepu Lidl przy ul. Kolistej. Południową stroną ulicy poprowadzi do skrzyżowania z Mysłowicką, a równolegle do trasy zbudowany zostanie także chodnik. Na skrzyżowaniu nowa droga poprowadzi w stronę przejścia podziemnego pod DK86 i połączy się z infrastrukturą rowerową, która powstałą w ramach przebudowy węzła Giszowiec.

Trwają także przygotowania do innej inwestycji w Giszowcu, która przeznaczona jest dla miłośników rowerów. Chodzi o budowę pierwszej katowickiej velostrady. To bezkolizyjna, szeroka trasa, umożliwiająca wygodniejsze i szybsze poruszanie się na dwóch kołach. Dlatego też nazywana jest często rowerową autostradą. Trasa połączy Giszowiec z Brynowem i będzie poprowadzona od ul. Kolistej do przejścia pieszo-rowerowego w sąsiedztwie ul. Huberta oraz skrzyżowania z trasą rowerową nr 1.

Powstanie połączenie rowerowe ulic Kościuszki i Barbary

Trwa również postępowanie przetargowe na budowę 250 metrowego odcinka drogi dla rowerów, która połączy ul. Kościuszki z ul. Barbary. Zostanie on poprowadzony pomiędzy autostradą A4 a ogródkami działkowymi. W ciągu pięciu miesięcy od podpisania umowy wybrany wykonawca wybuduje drogę rowerową wraz z oznakowaniem i oświetleniem. W postępowaniu - prowadzonym w imieniu miasta przez jego spółkę Katowickie Inwestycje S.A. - wykonawcy mogą składać swoje oferty do 19 lutego.

Kolejna inwestycja w rejonie ul. Meteorologów

Ponadto, z początkiem tego tygodnia ogłoszono postępowanie przetargowe na budowę kolejnego odcinka drogi dla pieszych i rowerów. Inwestycja obejmie odcinek od ul. Porfirowej do ul. Bazaltowej i jest rezultatem głosowania mieszkańców w ramach katowickiego Budżetu Obywatelskiego. Zakres prac obejmie takie elementy jak: roboty rozbiórkowe, prace ziemne, wykonanie zjazdu do posesji. Całość nowej infrastruktury zostanie w wykonana z asfaltobetonu. Całkowita długość odcinka wyniesie 260 metrów. Otwarcie ofert przetargowych planowane jest na 20 lutego 2024 r., a planowany termin realizacji zamówienia to 45 dni od momentu przekazania placu budowy (przekazanie placu budowy zgodnie z zapisami umowy ma nastąpić nie dłużej niż 30 dni od podpisania umowy).

To drugi z trzech etapów inwestycji, która docelowo połączy infrastrukturą rowerową os. Zgrzebnioka z ul. Francuską. Pierwszy etap dotyczył budowy drogi dla pieszych i rowerów po stronie ogródków działkowych od ul. Zgrzebnioka do ul. Porfirowej. 


 
Będzie przetarg na budowę velostrady pomiędzy Giszowcem i Brynowem

Tutaj velostrada będzie łączyła się z trasą rowerową nr 1_fot. KAW.jpg

Katowice przygotowują się do budowy pierwszej velostrady w mieście. Jeszcze w październiku uruchomione zostanie postępowanie przetargowe na wykonanie prawie 4,4 km drogi rowerowej o podwyższonym standardzie wraz z infrastrukturą dla pieszych. Nowa infrastruktura połączy Giszowiec z Brynowem. Wybrany wykonawca będzie miał rok na zrealizowanie inwestycji.

- W Katowicach, tylko od 2015 r. powstało ponad 45 km infrastruktury rowerowej za ponad 40 mln zł. Obecnie budujemy nowe trasy w rejonie os. Zgrzebnioka oraz na połączeniu Dąbrówki Małej i Szopienic-Burowca. Kolejna dobra wiadomość to ogłoszenie przetargu na budowę pierwszej velostrady w Katowicach, która połączy Brynów z Giszowcem, a docelowo będzie prowadziła do Mysłowic – mówi Marcin Krupa, prezydent Katowic. – Bezkolizyjna droga o szerokości 4 m będzie pozwalała na bezpieczne i sprawne poruszanie się pomiędzy Brynowem, Muchowcem i Giszowcem, z którego istniejącymi połączeniami dojedziemy do Nikiszowca oraz Szopienic – dodaje.  

Od ul. Kolistej w stronę Brynowa

W ramach tej inwestycji powstanie 4,38 km nowej infrastruktury rowerowej. Odcinek ten będzie rozpoczynał się przy układzie drogowym przy ulicy Kolistej, zostanie poprowadzony pod trasą DK-86 i dalej śladem dawnej linii kolei piaskowej. Połączy się z ul. Francuską i terenami w rejonie Katowickiego Parku Leśnego oraz przystanku autobusowego Muchowiec Korty Pętla. Dalej velostradą będzie można dostać się do przejścia pieszo-rowerowego w sąsiedztwie ul. Huberta oraz skrzyżowania z trasą rowerową nr 1.

Ten odcinek velostrady, czyli drogi dla rowerów o podwyższonym standardzie - na całej długości będzie miał szerokość 4 metrów. - Wzdłuż velostrady zostanie zamontowane oświetlenie, co wpłynie na bezpieczeństwo użytkowników, zwłaszcza podczas wieczornych i nocnych przejazdów. Ponadto drodze dla rowerów będzie towarzyszył szeroki na 2 metry chodnik, oddzielony od drogi 1,5-metrowym pasem zieleni z wyjątkiem fragmentu od ul. Francuskiej do ul. Huberta – gdzie zostaną oddzielone krawężnikiem ułożonym na płasko – zgodnie z jednym z wariantów stosowania separacji ruchu pieszego i rowerowego ujętym w standardach GZM – mówi Agnieszka Dutkiewicz, zastępca dyrektora ds. budowy infrastruktury technicznej w spółce Katowickie Inwestycje S.A., która w imieniu miasta będzie odpowiedzialna za nadzór nad inwestycją. Prace obejmą również budowę miejsc obsługi rowerzystów oraz licznika rowerowego, który zostanie zamontowany na wysokości ul. Francuskiej.

Ogłoszenie przetargu planowane jest na październik br. Wykonawca powinien zakończyć prace budowlane w 9 miesięcy, a cała inwestycja będzie gotowa do użytku w rok od podpisania umowy.

Trwają też inne inwestycje rowerowe

Budowa velostrady to tylko jedna z wielu inwestycji rowerowych, jakie obecnie są realizowane na terenie Katowic. W Giszowcu, gdzie będzie zaczynała się ta trasa, trwają przygotowania do rozpoczęcia głównych robót budowlanych przy kolejnej drodze. Połączy ona istniejącą infrastrukturę przy węźle drogowym Giszowiec ze strefą Tempo 30 na ul. Kolistej.

Nowa infrastruktura dla rowerów powstanie też dzięki inwestycjom realizowanym w ramach „Polskiego Ładu". Przy czterech z sześciu zadań o wartości 148 mln zł, które obejmują rozwiązania dla wszystkich uczestników ruchu powstaje infrastruktura rowerowa: wzdłuż ul. Dobrowolskiego, w ramach układu drogowego do osiedla „Mieszkanie+" przy ul. Korczaka, w ramach II etapu rozbudowy układu drogowego przy ul. Gospodarczej oraz przy przebudowie układu drogowego w rejonie Armii Krajowej, Wilczewskiego i Kalinowej.

Znacznie bardziej zaawansowane są za to prace w rejonie ulic Hallera (etap I) i Korczaka (etap II), gdzie powstaje połączenie rowerowe ul. Konnej z ul. Techników i al. Niepodległości oraz trasą rowerową nr 5. W ramach pierwszego etapu rozpoczęło się asfaltowanie infrastruktury w rejonie linii kolejowej, natomiast w drugim etapie trwa postępowanie przetargowe mające na celu wyłonienie wykonawcy robót budowalnych. Łącznie powstaną tam 2 km drogi rowerowej.

Ponadto projektowane są kolejne odcinki: wzdłuż ul. Francuskiej od ul. Lotnisko do ul. Damrota oraz od ul. Sosnowieckiej do ul. Brynicy. Trwają prace związane z wytyczeniem infrastruktury rowerowej: w Piotrowicach-Ochojcu, Ligocie-Panewnikach, Załęskiej Hałdzie oraz na terenie dzielnicy Dąb.

Od 25 września prowadzone są prace na ul. Sokolskiej, które związane są z wykonaniem pasów rowerowych na tym popularnym szlaku komunikacyjnym. To projekt, który został wybrany przez mieszkańców w głosowaniu w ramach Budżetu Obywatelskiego i ma na celu poprawę bezpieczeństwa i komfortu uczestników ruchu drogowego. Kolejnym krokiem będą planowane prace brukarskie, które nie będą miały większego wpływu na ruch pojazdów oraz pieszych.

Natomiast w ciągu ul. Meteorologów dobiega końca budowa traktu pieszo-rowerowego, który 500 metrowym odcinkiem połączy ul. Zgrzebnioka z ul. Porfirową. Prace o wartości blisko 1 mln zł zakończą się do końca października bieżącego roku. To pierwszy z trzech etapów inwestycji zakładającej powstanie rowerowego łącznika os. Zgrzebnioka z ul. Francuską.

Blisko 200 km infrastruktury rowerowej w Katowicach

Łączna długość tras rowerowych w Katowicach to blisko 192 km. Wśród ostatnio oddanych odcinków jest m.in. 700 metrów drogi prowadzącej wzdłuż ul. Francuskiej, pomiędzy ul. Trzech Stawów oraz ul. Lotnisko. W związku z pracami powstało tam też rondo (na skrzyżowaniu Francuskiej i Trzech Stawów), chodnik, dodatkowe oświetlenie czy ławki parkowe. Inwestycja objęła też nowe nasadzenia. Kolejny z nowych odcinków sieci infrastruktury rowerowej powstał nieco ponad kilometr dalej. To efekt budowy nowego układu drogowego na os. Paderewskiego, który objął jezdnię dla samochodów, miejsca parkingowe, chodniki i 550 metrów drogi dla rowerów, która biegnie od ul. Granicznej do ul. Sikorskiego.

 
"Jazda z CO2" - Darmowa godzina jazdy na rowerach miejskich od Nextbike przez cały Europejski Tydzień Mobilności

Katowice na rowery_fot. Dariusz Czapla (2).jpg

W dniach od 16 do 22 września 2023 roku, w ramach Europejskiego Tygodnia Mobilności pod hasłem "Jazda z CO2", Nextbike Polska wprowadza wyjątkową ofertę. Użytkownicy systemów rowerowych Nextbike w wybranych miastach będą mogli korzystać z darmowej pierwszej godziny jazdy każdego dnia tego tygodnia.

 Cel na rzecz środowiska: Oszczędzamy 10 ton CO2

W tym roku, zrównoważony rozwój i ekologia stoją na pierwszym miejscu. Cel Nextbike Polska na ten Tydzień Mobilności to redukcja emisji CO2 o co najmniej 10 ton. Zakładając, że 1 km przejechany na rowerze oszczędza 150 gram CO2, użytkownicy mają przed sobą wyzwanie pokonania łącznie blisko 70 tysięcy kilometrów na rowerach miejskich.

To ambitny, ale osiągalny cel. Chcemy aktywizować społeczność i pokazać, że wspólnie możemy wpływać na nasze miasto. Oferujemy darmową godzinę jazdy nie tylko jako zachętę, ale również jako nasz wkład w redukcję emisji CO2, mówi Cezary Dudek, rzecznik prasowy Nextbike Polska.

Jak korzystać z oferty?

Aby skorzystać z darmowej godziny jazdy, wystarczy być zarejestrowanym użytkownikiem jednego z systemów Nextbike w Polsce. Nie jest wymagane wprowadzanie kodów promocyjnych ani wykonywanie dodatkowych operacji - po prostu wypożyczamy rower i jedziemy.

Systemy biorące udział w akcji to:

·         Białystok

·         Chorzów

·         Ciechanów

·         Grodzisk Mazowiecki

·         Katowice

·         Konin

·         Koszalin

·         Otwock

·         Piotrków Trybunalski

·         Pruszków

·         Tychy

·         Aglomeracja Wrocławska

·         Zielona Góra

·         Żyrardów

·         Łomża

 

Nextbike Polska jest liderem w dziedzinie rowerów publicznych w Polsce. Korzysta z nich już ponad 2,7 miliona Polaków. Do tej pory odnotowaliśmy ponad 80 milionów wypożyczeń w blisko 60 miastach i miejscowościach, w których mieszka łącznie ponad 10 milionów osób.

Zapraszamy do udziału w Europejskim Tygodniu Mobilności i korzystania z tej wyjątkowej oferty. Razem zrealizujmy cel i zmniejszmy emisję CO2 o co najmniej 10 ton!

 
1 - 4Dalej
sprawdź także

Eduakcja
Katowice na You tube
KISS
Nieodpłatna pomoc prawna
Katowicka Karta Mieszkańca
Przemiana Katowice

Projekt Budowa Portalu Korporacyjnego Urzędu Miasta Katowice współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013

Logo - Program regionalny - Narodowa Strategia Spójności
Logo - Śląsk - Pozytywna Energia
Logo - Unia Europejska - Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego - realna odpowiedź na realne problemy

Copyright © UM Katowice