Protokół wyników wyborów uzupełniających do Rady Seniorów Miasta Katowice

Skan protokołu.pdf


Skład Rady Seniorów Miasta Katowice (II kadencja).

 1. Andrzej Mazur
 2. Urszula Michalska
 3. Ewa Ferdek
 4. Janina Piwowarczyk
 5. Tadeusz Oczko
 6. Krystyna Wiśnioch
 7. Elżbieta Praus
 8. Bożena Marta Surowiec
 9. Teresa Mehlich
 10. Danuta Buffi
 11. Regina Szołtysik
 12. Lidia Bielecka
 13. Elżbieta Dąbrowska - Seweryn


Prezydium Rady Seniorów Miasta Katowice:
 
Przewodniczący Rady Seniorów Miasta Katowice – Pani Janina Piwowarczyk
Wiceprzewodniczący Rady Seniorów Miasta Katowice – Pani Teresa Mehlich
Sekretarz Rady Seniorów Miasta Katowice – Pani Elżbieta Praus
 
Miasto Katowice życzy owocnej pracy wszystkim członkom Rady Seniorów Miasta Katowice