06 grudnia 2018
III sesja Rady Miasta Katowice
Przewodniczący Rady Miasta Katowice zwołuje III sesję Rady Miasta Katowice w dniu 20 grudnia 2018r. o godz. 11.00 w sali 209 Urzędu Miasta Katowice przy ul. Młyńskiej 4.

​Przewodniczący Rady Miasta Katowice informuje, że III sesja Rady Miasta Katowice odbędzie się w dniu 20 grudnia 2018r. o godz. 11.00 w sali 209 Urzędu Miasta Katowice w budynku przy ul. Młyńskiej 4.

Porządek obrad.

Link do transmisji ONLINE