30 listopada 2016
XXXIV sesja Rady Miasta Katowice
Przewodnicząca Rady Miasta Katowice informuję, że XXXIV sesja Rady Miasta Katowice odbędzie się w dniu 14 grudnia 2016r. o godz. 11.00 w sali 209 Urzędu Miasta Katowice przy ul. Młyńskiej 4.

​Przewodnicząca Rady Miasta Katowice informuję, że XXXIV sesja Rady Miasta Katowice odbędzie się w dniu 14 grudnia 2016r. o godz. 11.00 w sali 209 Urzędu Miasta Katowice przy ul. Młyńskiej 4.

Porządek obrad sesji.

Porządek obrad sesji wraz ze zmianami wynikającymi z art. 20 ust. 5 ustawy o samorządzie gminnym.

Porządek obrad wraz z zaproponowanymi zmianami w dniu 13.12.2016r.

LINK DO TRANSMISJI ONLINE