15 czerwca 2016
XXVII sesja Rady Miasta Katowice
Przewodnicząca Rady Miasta Katowice informuje, że XXVII sesja Rady Miasta Katowice odbędzie się w dniu 29 czerwca 2016r. o godz. 11.00 w sali 209 Urzędu Miasta Katowice przy ul. Młyńskiej 4.

​Przewodnicząca Rady Miasta Katowice informuje, że XXVII sesja Rady Miasta Katowice odbędzie się w dniu 29 czerwca 2016r. o godz. 11.00 w sali 209 Urzędu Miasta Katowice przy ul. Młyńskiej 4.

Porządek obrad sesji.

Uzupełniony porządek obrad zgodnie z art. 20 ust. 5 ustawy o samorządzie gminnym

TRANSMISJA ONLINE