03 grudnia 2015
XIX sesja Rady Miasta Katowice
Przewodnicząca Rady Miasta Katowice informuje, że XIX sesja Rady Miasta Katowice odbędzie się w dniu 17 grudnia 2015r. o godz. 11.00 w sali 209 Urzędu Miasta Katowice przy ul. Młyńskiej 4

​Przewodnicząca Rady Miasta Katowice informuje, że XIX sesja Rady Miasta Katowice odbędzie się w dniu 17 grudnia 2015r. o godz. 11.00 w sali 209 Urzędu Miasta Katowice przy ul. Młyńskiej 4.

Porządek obrad

Porządek obrad wraz ze zmianami wynikajacymi z art. 20 ust. 5 ustawy o samorządzie gminnym

Porządek obrad wraz z zaproponowanymi zmianami